ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Petrus Johannes Cornelis Franken

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
·1916 - - Thieme Becker XII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex