ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Marchant, M. (Mien)

Presentaties (overig):

·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk -
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1914 - - Sint Lucas (2) -
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds -
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling -
·1920 - - De Onafhankelijken in Pulchri [XIVe expositie] -
·1921 - - Sint Lucas (2) -
·1924 - - 12de jaarlijksche Kunsttentoonstelling -
·1926 - - Sint Lucas (2) -
·1928 - - Vereniging v. Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum -
·1928 - - Sint Lucas (2) -
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden -
·1930 - - Sint Lucas (1) -
·1930 - - Sint Lucas (2) -
·1932 - - Sint Lucas (2) -
·1932 - - Sint Lucas (3) -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) -
ARTindex