ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pierre Joseph Hubert Cuijpers

Geboortegegevens:

·1827 - - - geboren
- 16.05.1827
- Roermond (Gemeente Roermond)

Overlijdensgegevens:

·- begraven
- Oude algemene begraafplaats Roermond

----
  
·1921 - - - overleden
- 03.03.1921
- Roermond (Gemeente Roermond)

Naamsvarianten:

·P.J.H. Cuipers
·mogelijk J.J.H. Cuypers (*1861)
·Pierre Joseph Hubert Cuypers

Adres:

·Hamstraat 646, Roermond (ouderlijk adres)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0006.htm#1052

Afbeelding:

·


- kunstenaarsportret
  
·


- portretfoto kunstenaar
  
·


- © Gemeentemuseum Roermond.
- portretfoto kunstenaar
- <*1913>
  

Professie:

·restauratie-architect
·architect vanaf 1850

Titulatuur:

·dr vanaf

Technieken:

·schetsen
·tekentechnieken

Stijlkenmerken:

·neo-gotisch

Typering van het werk:

·architectuurontwerp:
(kerkbouw; woningbouw)
info:
- vaak in combinatie met interieurontwerp (Gesamtkunstwerk)
·ontwerp van glas-in-lood
·ontwerp van monumenten
·muurschilderingen
·oorkonden

Verblijf:

·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) tot 1849
·Roermond (Gemeente Roermond) 1850-1865
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1865 tot na 1878
·Roermond (Gemeente Roermond) omstr. 1911

Contact met:

·Johannes Adrianus van der Drift

Had invloed op:

·Oud, J.J.P. omstr. 1905

Bevriend met:

·Viollet le Duc, E.E. (Eugène)

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- Maria Johanna Bex en Johannes Hubertus Cuijpers
- kinderen:
·Cuijpers, Franciscus Reinerus Hubertus
·Cuijpers, H. (Henri Hubert)
·Cuijpers, Pierre Joseph Hubert
(klein)kinderen
·J.T.J. Cuypers

Gebeurtenis:

·1850 - - - huwelijk
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers en R. (Rosalie) de Vin
- <*1850>
- *uit dit huwelijk zijn 2 dochters geboren
·1859 - - - huwelijk
- Antoinette Catharine Thérèse (Antoinetta) Alberdingk Thijm en Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- <*1859>
- kinderen:
·Cuypers, Joseph Theodorus Johannes
(klein)kinderen
·P. (Pierre) Cuypers

- *uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren

Oom/tante van:

·Cuijpers, E. (Eduard)

Zwager/Schoonbroer,-zus van:

·Josephus Albertus (Jozef) Alberdingk (*1820) - Amsterdam

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1878 - - Prix Exposition Universelle de Paris (medaille 2e klasse)

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Teekenschool Roermond
- leerling: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- docent: F.H. Linssen
· kunstopleiding (onderwijs) tot 1849
- opleiding: Academie der Schoone Kunsten Antwerpen (B)
- leerling: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- vakgebied: architectuur
- met diploma
- docent: F. (Ferdinand) Berckmans
F. (Frans) Durlet
F.J. (Frans) Stoop
·1854 - - aanwijzingen
- omstr. 1854
- docent: E.E. (Eugène) Viollet le Duc
- leerling: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- vakgebied: gothische bouwkunst
- opmerkingen:
- betreft hier enkele lessen

Gaf les aan:

·Bazel, Karel Petrus Cornelis de.- <*1889>
·Bolsius, Antonius Cornelius.
·Cuijpers, E. (Eduard).
·Cuypers, Joseph Theodorus Johannes.
·Dijsselhof, Gerrit Willem (Gerrit)
·Gorter, A. (Arnold)
·Groenendael, J.H.H. (Hubert).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·Letterkundig Genootschap de Lelie Roermond
·Internationale Kunstvereeniging
·1867 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1897 - - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1916 - - Genootschap Architectura et Amicitiae
·1918 - - Genootschap Architectura et Amicitiae

Activiteiten (algemeen/overig):

·1852 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
·Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)
·mede-eigenaar

- Cuypers-Stoltzenberg Roermond, Ateliers voor kerkelijke kunst
- <*1852>
·1879 - - betrokken bij oprichting
·E. (Emile) van den Bossche
·G. (Guillaume) Crevels
·Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)
·mede-oprichters

- Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
- <*1879>
·Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam- oprichting - 1879
·1893 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
·Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)
·eigenaar

- Werkplaats voor kerkelijke kunst P.J. Cuypers & Co
- <*1893>
·1894 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
·Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)
·eigenaar

- NV Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co Roermond
- <*na 1894>
·1900 - - betrokken bij prijstoekenning
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)
·juryleden

- beurs/prijs:
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (1e prijs)
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (2e prijs)
·2009 - - commissiewerk
·Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)
·commissielid

- College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst
- Bron:

- P.H.J. Cuypers en het gotisch rationalisme : architectonisch denken, ontwerpen en uitgevoerde gebouwen 1845-1878 2009.

Activiteiten (werkzaamheden):

·1851 - - Gemeente Roermond
·1872 - - de Dom Mainz
·1882 - - Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·1920 - - Kunstkring Ons Zuiden Tilburg

Objecten:

·1858 - - Muziekkast


- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Cuijpers, P.J.H.
  
·1860 - - St.- Catharinakerk Eindhoven
·1872 - - Vondelkerk Amsterdam


- © Cuijpers, P.J.H.
- ontwerp
  
·1881 - - Centraal Station Amsterdam


- © NAi.
- <*oktober 1881>
- © Cuijpers, P.J.H., Gendt, A.L. van
- 1e versie definitief ontwerp
  
·1885 - - Rijksmuseumgebouw Amsterdam


- © Cuijpers, P.J.H.
  
·1907 - - seminarie Bovendonk


- © Cuijpers, P.J.H.
  
·s.d. - - herbouw kasteel de Haar te Haarzuilens


- © NAi.
- <*1892>
- © Cuijpers, P.J.H.
- de Stuers en Cuypers op excursie bij Kasteel de Haar
  

Meer informatie...

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (solo):

·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia --
Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Dr. P.J.H. Cuypers --
Technisch Tentoonstellingscentrum Delft
·1971 - - Dr. P.J.H. Cuypers --
Gemeentemuseum Roermond
·1999 - - Cuypers en kasteel De Haar --
Stedelijk Museum Roermond
·2007 - - Cuypers, Architectuur met een missie --
Nederlands Architectuur Instituut (NAI) Rotterdam
·2007 - - Cuypers, Architectuur met een missie --
Nederlands Architectuur Instituut (NAI) Rotterdam

Presentaties (overig):

·1855 - - Exposition universelle des Beaux-arts - Pays-Bas -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia -
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 -
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar -
·1971 - - Dr. P.J.H. Cuypers -

Meer informatie...

Bronnen:

·PJH Cuypers
·Limburg in bewegend beeld 1911 - 1996
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters 's Gravenhage 1857 (-> bladzijde 14)
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 310)
·1878 - - Verbeterde Lijst der aan Nederlandsche inzenders op de Tentoonstelling te Parys in 1878 toegekende onderscheidingen [Staatscourant]
·1881 - - Algemeen Handelsblad 22-11-1881
  

Meer informatie...
ARTindex