ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Alexander Paul Bakhoven

Bronnen:

·1922 - - De Onafhankelijken
·1924 - - De Onafhankelijken : catalogus twee en twintigste tentoonstelling van werk der leden
·1924 - - Catalogus der 2e Zuidelijke Tentoonstelling van Beeldende Kunst, omvattende werk van kunstenaars uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1928 - - Catalogus Vereeniging van beeldende kunstenaars De Onafhankelijken
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Limburgsche Kunsttentoonstelling 1938
·1938 - - De Maasbode 14-08-1938 (-> bladzijde 3)
  
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1953 - - Kunstenaars zien Maastricht
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1960 - - Opgang van de schilderkunst in Zuid-Limburg; circa 1880 -1930
·1968 - - H. Jonas
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1975 - - Rob Graafland
·1976 - - 75 jaar Kunst in Limburg
·1991 - - Mathias Kemp, een leven voor Limburg
·1992 - - AKL VI, Allgemeines Künstlerlexikon
·1992 - - Alexandre A.M. Stols : 1900 - 1973, uitgever / typograaf, een documentatie
·1993 - - Beeldend Nederland
·1995 - - Gezicht van Maastricht [film]
·1995 - - Gezicht van Maastricht
ARTindex