ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw. Balfoort, Thomas Johannes Petrus (Thom)

Geboortegegevens:

·1876 - - - geboren
- 22.08.1876
- Voorschoten (Gemeente Voorschoten)

Overlijdensgegevens:

·1964 - - - overleden
- 14.03.1964
- Kapellen (Arrondissement Antwerpen)

Professie:

·beeldhouwer

Typering van het werk:

·reliëfs
·sieraadontwerpen
·portretten

Verblijf:

·Paris (Paris (dép.))
·Voorschoten (Gemeente Voorschoten)
·Wien (Österreich)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1912
·Nederlands Indië tot 1930
·Nederland vanaf 1931
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) omstr. 1934

Beurzen/prijzen (toegekend):

·s.a. - - Koninklijke Subsidie

Opleiding:

·- docent: B. (Bart) van Hove
- leerling: Thomas Johannes Petrus (Thom) Balfoort
·- docent: L. (Ludwig) Jünger
- leerling: Thomas Johannes Petrus (Thom) Balfoort
· kunstvorming
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Thomas Johannes Petrus (Thom) Balfoort

Presentaties (overig):

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling -

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1992 - - AKL VI, Allgemeines Künstlerlexikon
ARTindex