ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Carel Joseph Anton Begeer

Geboortegegevens:

·1883 - - - geboren
- 15.10.1883
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Overlijdensgegevens:

·1956 - - - overleden
- 12.11.1956
- Voorschoten (Gemeente Voorschoten)

Professie:

·edelsmid
·fabrikant
·graficus
·ontwerper
·stempelsnijder
·tekenaar

Materiaal:

·zilver

Technieken:

·kopergravure
·pentekenen

Stijlkenmerken:

·Art Deco 1925

Typering van het werk:

·tekeningen:
(ex-libris; wapentekeningen)
·ontwerpen:
(kandelaars; ontwerp van gebruiksvoorwerpen; ontwerp van tafelzilver; schalen; wapenontwerp)
·penningen
·grafiek
·medailles

Verblijf:

·Utrecht (Gemeente Utrecht)
·Wassenaar (Gemeente Wassenaar) tot 1937
·Voorschoten (Gemeente Voorschoten) vanaf 1938

Contact met:

·C.J. (Chris) van der Hoef

Kind van:

·A. (Anthonie) Begeer (*1856) - Gouda

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1900 - - Prijs van de school Quellinus Amsterdam (1e prijs)
·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (zilveren medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (zilveren medaille)

Opleiding:

·- opleiding: Academie Hanau am Main
- leerling: Carel Joseph Anton (Carel) Begeer
·- docent: B. (Bart) van Hove
- leerling: Carel Joseph Anton (Carel) Begeer
· tot 1910
- opleiding: studie kunstgeschiedenis
- leerling: Carel Joseph Anton (Carel) Begeer

Lid van / ingeschreven bij:

·1924 - - Arti et Industriae Den Haag
·1941 - - Vereeniging Haagsche Kunstkring

Activiteiten (werkzaamheden):

·Kunstaardewerkfabriek St.-Lukas Utrecht
·1908 - - Edelsmederij Begeer Utrecht
·1923 - - Koninklijke Nederlandse Edelmetaalbedrijven Begeer, van Kempen en Vos
·1941 - - NV Zilverfabriek Voorschoten

Activiteiten (als bestuurder):

·1934 - - V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst

Presentaties (overig):

·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1924 - - Arti et Industriae -
·1928 - - de werkers -
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring -

Meer informatie...

Bronnen:

·Exlibris-Zs. für Bücherzeichen-Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte 14:1904
·Kunstbeeld De Kunstwereld
·1900 - - De Tijd 21-07-1900
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex