ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Leo Hendrik Maria Brom

Bronnen:

·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1935 - - Catalogus expositie van moderne toegepaste religieuze kunst
·1938 - - Tentoonstelling van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1949 - - Nederlandse Beeldhouwers van deze tijd
·1949 - - Mededelingenblad AKKV
·1952 - - Algemene katholieke kunstenaars vereniging
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex