ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gra Rueb

Presentaties (solo):

·1941 - - dierplastieken --
Kunsthandel Santee Landweer N.V. Amsterdam

Presentaties (overig):

·1917 - - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van werken Rotterdam -
·1917 - - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen, Aquarellen, Pastels en Teekeningen, Grafische Kunstwerken en Beeldhouwwerken -
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1923 - - Nederlandsche Kunstkring -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring, tentoonstelling van werken der leden -
·1927 - - Nederlandsche Kunstkring -
·1927 - - voorjaarstentoonstelling Arti et Amicitiae -
·1928 - - beeldhouwwerken -
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique -
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst -
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars -
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten -
·1935 - - plastieken door Gra Rueb en teekeningen door D. van Gelder -
·1936 - - Biennale XX (paviljoen) Venezia -
·1936 - - werk van leden -
·1938 - - groepstentoonstelling -
·1938 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" -
·1941 - - Bloemen en beelden -
·1941 - - dierplastieken -
·1949 - - Sonsbeek '49 -
·1949 - - Beeldhouwers exposeren: Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst -
·1951 - - Britse en Nederlandse vrouwen exposeren -
·1952 - - Nederlandse beeldhouwers. Sculpteurs néerlandais -
·1952 - - Sonsbeek '52 -
·1967 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
ARTindex