ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Kromhout Cz.

Geboortegegevens:

·1864 - - - geboren
- 10.05.1864
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)

Overlijdensgegevens:

·1940 - - - overleden
- 22.06.1940
- Voorburg (Gemeente Voorburg)

Naamsvarianten:

·W. (Willem) Kromhout
·vermoedelijk W. (Willem) Kromhout Gz.

Signatuur:

·s.d. - -
·


- source:
- Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913 1913 ( (-> 98))
  

Professie:

·architect
·meubelontwerper
·restaurateur
·tekenaar omstr. 1911

Stijlkenmerken:

·Jugendstil
·Amsterdamse School

Typering van het werk:

·tekeningen:
onderwerp: architectonische thema's

Verblijf:

·Rotterdam (Gemeente Rotterdam) vanaf 1864
·Nederlands Indië vanaf 1867
·Gouda (Gemeente Gouda) vanaf 1870
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1880
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1883 tot na 1897
·Rotterdam (Gemeente Rotterdam) omstr. 1913

Ouderlijk gezin:

·1863 - - - huwelijk
- Cornelis Kromhout en Hendrika Cornelia Roosa
- <*11.11.1863>
- kinderen:
·Kromhout Cz., W. (Willem)
·Kromhout, Alida Amelia
·Kromhout, Cornelis
·Kromhout, F. (Frans)
·Kromhout, J. (Johan)

- -bron:
- *web openarch.nl ( (-> raadpleegdatum 08-2018))

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1910 - - Prijs Wereldtentoonstelling Brussel (medaille 1e klasse)

Gaf les aan:

·Gispen, Willem Hendrik (Willem)

Lid van / ingeschreven bij:

·1918 - - Genootschap Architectura et Amicitiae

Activiteiten (algemeen/overig):

·1903 - - examencommissiewerk
- commissie belast met het examineren van hen, die een akte tot het geven van middelbaar onderwijs in hand- en rechtlijnig tekenen en boetseren, willen verkrijgen
·Johannes Josephus Aarts
·J. (Jan) Bubberman
·A.R. Cohen
·P. Doorn
·H. (Harm) Ellens
·P.M.A. Hermann
·C.P. Holst Gzn
·B. (Bart) van Hove
·E. Jelsma
·W. (Willem) Kromhout Cz.
·J. Kuyper
·J.H.A. Mialaret
·Willem Bernardus Gerardus Molkenboer
·R.A. van de Pavert
·H.J. de Vries
·Bernard Willem Wierink
- (als)
·commissieleden

- <*1903> <->
- <*1903>
- vakgebied: boetseren
- handtekenen
- rechtlijnig teekenen
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 27-06-1903.
·1908 - - betrokken bij oprichting
·Karel Petrus Cornelis de Bazel
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·Joseph Theodorus Johannes Cuypers
·W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)
·initiatiefnemers
·Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht- oprichting - 1908
·1909 - - commissiewerk
- commissie tot het bijeenbrengen van de inzendingen voor de tentoonstelling in Brussel
·A. (Arnold) Gorter
·H. (Hendrik) Haverman
·B. (Bart) van Hove
·W. (Willem) Kromhout Cz.
·Albrecht Felix Reicher
·A. (Abraham) Salm
·W. (Wilm [jr]) Steelink
- (als)
·lid bijzondere commissie Groep II (oeuvres d'art)

- <*1909>
·1910 - Wereldtentoonstelling Brussel (G)

- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 27-08-1909.
·1914 - - betrokken bij prijstoekenning
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·R. (Rien) Hack
·W. (Willem) Kromhout Cz.
·Jan Ernst van der Pek
·Willem Alexander Etienne van der Pluym
- (als)
·juryleden

- beurs/prijs:
·1914 - - Prijsvraag "een museum voor Indische Kust" (1e prijs)

Activiteiten (werkzaamheden):

·Grote Kerk Gouda
·1890 - - Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
·1901 - - Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
·1908 - - Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
·1910 - - Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam

Samenwerking:

·samenwerking
- Harmanus Hendrikus Baanders; W. (Willem) Kromhout Cz.

Activiteiten (als bestuurder):

·Genootschap Architectura et Amicitiae
·1908 - - Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
·1910 - - Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap

Objecten:

·1896 - - American Hotel Amsterdam

Presentaties (overig):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1897 - - Algemene Wereldtentoonstelling Brussel -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 -
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst -
·1935 - - Schilderstukken, tekeningen en architectuur -

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1927 - - Thieme Becker XXI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1927 - - Nieuwe Nederlandsche ruimtekunst
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe

Meer informatie...
ARTindex