ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Petrus Johannes Houtzagers

Geboortegegevens:

·1857 - - - geboren
- 13.04.1857
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Professie:

·architect
·opzichter

Verblijf:

·Utrecht (Gemeente Utrecht)

Opleiding:

· wetenschappelijk onderwijs
- opleiding: Polytechnische School Delft
- leerling: Petrus Johannes Houtzagers
·1875 - - middelbare schoolopleiding
- van voor 1875
- opleiding: Burger dag- en avondschool Utrecht
- leerling: Petrus Johannes Houtzagers
- bron:
- VERSLAG der tentoonstelling van teekeningen en boetseerwerk, vervaardigd door leerlingen van burgerdag- en avondscholen, ambachtsscholen en andere hoofdzakelijk voor den ambachtsstand bestemde inrigtingen, geopend te Rotterdam den 21sten Augustus 1874 1874 ( (-> bladzijde 5))

Gaf les aan:

·Jungblut, Anton Joseph (Anton)
·Mobach II, K. (Klaas)
·Rietveld Sr, G. (Gerrit).
·Swillens, P. (Petrus)

Lid van / ingeschreven bij:

·Bond van Nederlandsche Architecten

Activiteiten (werkzaamheden):

·Kunstnijverheidsschool Utrecht
·Gemeenteraad Utrecht
·1883 - - Kunstnijverheidsschool Utrecht
·1883 - - Museum van Kunstnijverheid Utrecht

Activiteiten (als bestuurder):

·Bond van Nederlandsche Architecten

Presentaties (overig):

·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 -

Bronnen:

·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
ARTindex