ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Herwijnen, J. (Jan) van

Bronnen:

·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1927 - - Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" : catalogus der tentoonstelling van teekeningen, grafiek en beeldhouwwerk
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1930 - - Gemeente Amsterdam : schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1930 - - Catalogus tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken van leden van de sociëteit De Kring
·1931 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1931 - - Tentoonstelling van schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1932 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring


- cover catalogus
  
·1933 - - Het stilleven
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1935 - - Filarski, Herwijnen, G. de Jong, Schwarz
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring : 25 jarig jubileum
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1943 - - In en om de Bergensche School
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Jan van Herwijnen, Toon Kelder, Quirijn van Tiel
·1953 - - Expositie hedendaagse Nederlandse schilderkunst
·1954 - - Contour 1954
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - Catalogus Gemeentelijk Kunstbezit Amstelveen
·1968 - - Facetten [I]; Collectie Van Bommel - Van Dam
·1968 - - Het bloementhema in de schilderkunst
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Lexicon Pieter Scheen Supplement
·1970 - - Facetten III; Collectie van Bommel - van Dam
·1970 - - Museum Dinghuis Deurne
·1971 - - Museum van Bommel-van Dam; een beeld van de collectie
·1972 - - Kunstschatten in Venlo
·1973 - - Kunst aus den Niederlanden; von 1900 bis zum Gegenwart
·1973 - - Jan van Herwijnen; De krankzinnigen-tekeningen
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1981 - - Jan van Herwijnen (1889-1965)
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1986 - - Zij kozen met hun hart
·1992 - - Onrust
·1993 - - Klassiek Modernen: 1900-1940
·1993 - - Beeldend Nederland
·1997 - - Triptych: een blik op Nederlands realisme in de 20e eeuw
·2008 - - Jan van Herwijnen: Schilder uit zelfbehoud
·2009 - - Van particuliere verzameling in Amsterdam naar openbare collectie in Venlo: Maarten & Reina van Bommel - van Dam
  
ARTindex