ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pieter Marius Molijn

Geboortegegevens:

·1819 - - - geboren
- 09.07.1819
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
- -bron:
- * Immerzeel II, 1843 ( (-> bladzijde 236))

Overlijdensgegevens:

·1849 - - - overleden
- [4087] 02.04.1849, [55] 28.04.1849
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)

Naamsvarianten:

·Petrus Marius Molijn

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0016.htm#3449

Professie:

·graficus
·schilder

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek; koperetsen; lithografie
·schilderijen:
onderwerp: genretaferelen; historische onderwerpen; interieurs

Verblijf:

·Rotterdam (Gemeente Rotterdam) vanaf 1819
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) 1840
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) 1843
·Paris (Paris (dép.)) 1844
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) 1845-1849
·Rotterdam (Gemeente Rotterdam) tot 1845

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1842 - - Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis (gouden erepenning)

Opleiding:

·- docent: Hendrik (Henri) Leys
- leerling: Pieter Marius Molijn
· opleiding bij kunstenaar
- docent: Jan Hendrik van Grootvelt
- leerling: Pieter Marius Molijn
- bron:
- Immerzeel II, 1843 ( (-> bladzijde 236))
·1840 - -
- 1840 tot 1840
- opleiding: Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen
- leerling: Pieter Marius Molijn
- docent: F. (Ferdinand) de Braekeleer sr

Lid van / ingeschreven bij:

·1845 - - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Objecten:

·1848 - - Interior of inn with soldiers playing dice
·s.d. - - het sterfbed
·s.d. - - portret van des schilders vaders
·s.d. - - Figures playing dices in tavern
·s.d. - - moeder met kind in interieur
·s.d. - - bedeling aan de armen (in een binnenhuis)

Presentaties (overig):

·1842 - -
·1845 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Levende Nederlandsche Meesters te Groningen -
·1846 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken enz. Rotterdam -
·1848 - - Arti -
·1957 - - schilderijen uit de romantische school -

Bronnen:

·1843 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 2e deel (-> bladzijde 236)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1931 - - Thieme Becker XXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1957 - - De Romantische School

Meer informatie...
ARTindex