ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Bartold van Bassen

Bronnen:

·1816 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [I]
·1842 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 1e deel
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel
·1875 - - Beknopte beschrijving van de kunstvoorwerpen tentoongesteld in het Koninklijk Kabinet van schilderijen te 's Gravenhage (-> 2)
·1877 - - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis I (-> bladzijde 12)
·1880 - - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis III (-> 258)
·1881 - - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis IV
·1882 - - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis V
·1885 - - Allgemeines Künstler-lexikon [III]
·1895 - - Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures (-> 14)
·1906 - - Niederländisches Künstler-Lexicon I A-K (-> bladzijde 63)
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1914 - - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1934 - - Catalogus der schilderijen - pastels - miniaturen - aquarellen
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 13)
·1935 - - De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Frans Hals en zijn tijd (-> 155, 158, 159 met afbeelding)
·1977 - - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17e eeuw
·1991 - - Architectuurschilders uit de Gouden eeuw
·1993 - - AKL VII, Allgemeines Künstlerlexikon
·2002 - - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis I (F.D.O. Obreen) Internetversie
ARTindex