ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Schütz, Willem Johannes

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 113)
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Thieme Becker XXX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex