ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Anna Elisabeth Batelt

Bronnen:

·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1993 - - AKL VII, Allgemeines Künstlerlexikon
·1995 - - Katwijk in de schilderkunst
ARTindex