ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Dirk de Vries Lam

Presentaties (overig):

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese -
·1911 - - werkende leden -
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure -
·1914 - - Biennale XI (paviljoen) Venezia -
·1918 - - Tentoonstelling van werk van Groningsche kunstenaars en amateurs -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1921 - - Nederlandsche Kunstkring -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1938 - - Sint Lucas (1) -
·1960 - - Keuze uit aanwinsten 1955-1960 -
·1965 - - Het kunstenaarsoog ziet Enkhuizen -
·1978 - - schilderijen en aquarellen -
ARTindex