ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Erasmus Bernhard van Dulmen Krumpelman

Bronnen:

·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Onze kunst van heden
·1942 - - Tentoonstelling Hulpwerk beeldende kunst van den Nederlandschen Volksdienst
·1943 - - Najaarstentoonstelling
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1953 - - Vollmer I, Allgemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1956 - - Vollmer III, Allgemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1981 - - Beeldende Kunst uit Drenthe
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex