ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Theo Colenbrander

Bronnen:

·documentatie en informatie van de Stedelijke Musea Gouda
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1912 - - Thieme Becker VII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 44)
·1960 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau = The Dutch contribution to Art Nouveau


- afbeelding voorkant
  
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1966 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1986 - - T.A.C. Colenbrander (1841-1930): Plateelbakkerij "RAM" te Arnhem (1921-1935)
·1997 - - Kunstnijverheid in Nederland 1880 - 1940
·1998 - - Keramiek in het Stedelijk = Ceramics in the Stedelijk
·2001 - - Van decor naar design
·2001 - - Kampioen in keramiek
·2004 - - Antiek à la Renaissance bewerkt
·2004 - - Kunstschrift 2004 nr 5
·2005 - - Favorieten van museum de fundatie
ARTindex