ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Henk Werkman

Geboortegegevens:

·1882 - - - geboren
- 29.04.1882
- Leens (Gemeente De Marne)
- *Voor zijn geboortehuis staat een monument voor Werkman, gemaakt door Ben Joosten

Overlijdensgegevens:

·1945 - - - gefusilleerd
- 10.04.1945
- Bakkeveen (Gemeente Opsterland)
- locatie: Mandeveld, Bakkeveen
- *Op 10 april wordt Werkman met 9 anderen op het Mandeveld te Bakkeveen gefusilleerd (drie dagen voor de bevrijding van Bakkeveen) en is begraven in een massagraf (Bakkeveen)
·1945 - - - herbegraven
- 17.04.1945
- Bakkeveen (Gemeente Opsterland)
- locatie: Kerkhof, Bakkeveen
- *Het graf van Werkman is rij P, noordwestzijde, nr. 2. De steen op zijn graf met twee worstelende figuren is ontworpen door Ekke Kleima en ontleend aan Werkman's 'Preludium'.


- © Stichting Dodenakkers.nl.

----
  

Naamsvarianten:

·Hendrik Nicolaas Werkman

Alias(sen):

·Farao

Adres:

·Korreweg, Groningen vanaf 1894
·Peperstraat 5, Groningen vanaf 1908 (atelieradres)


- Peperstraat 5, Groningen
  
·Pelsterstraat 31-33, Groningen vanaf 1912 (atelieradres)
·Prinsesseweg 30, Groningen vanaf 1931

Web:

·http://www.werkmanarchief.nl

Afbeelding:

·


- <*omstr. 1920>
  
·
  

Signatuur:

·s.d. - -
·


- source:
- De Ploeg 1982 ( (-> 106))
  
·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·


- source:
- De Ploeg 1982 ( (-> 32))
  

Professie:

·graficus
·typograaf
·uitgever
·journalist vanaf omstr. 1900
·amateurschilder vanaf 1917
·drukker tot 1921

Onderwerp:

·landschappen met figuren
·zeegezichten omstr. 1917
·mens-communicatie

Inspiratiebron:

·vrouwenfiguren vanaf 1935
·bloemen vanaf 1935
·bomen vanaf 1935

Stijlkenmerken:

·abstract-expressionisme omstr. 1935
·Hot Printings vanaf 1935
·figuratief-expressionistisch vanaf 1938
·Haagse School omstr. 1917

Typering van het werk:

·schilderijen:
vanaf 1917
materiaal: olieverf; wasverf
info:
- Werkmans vroegste overgeleverde schilderij, een landschap getiteld Morgen in de herfst (part. coll.) dateert uit het jaar 1917
voorbeeld:
  
·portretten
·druksels:
omschrijving: eigen vorm van grafiek, waarbij hij experimenteerde met materialen en m.n. de sjabloontechniek
info:
- Werkman noemde de druksels ook 'druk-schilderijen'
voorbeeld:


 
·composities
·fotografie:
vanaf omstr. 1899
·grafiek:
techniek: houtsnede; lithografie; sjabloontechnieken; stempeltechniek; etsen 1916-1923
info:
- Van Werkman zijn 18 etsen bekend
voorbeeld:
  

Studiereizen:

·Köln (Nordrhein Westfalen) augustus 1929
·Paris (Paris (dép.)) augustus 1929

Verblijf:

·Leens (Gemeente De Marne) vanaf 1882
·Assen (Gemeente Assen) 1893-1894
·Groningen (Gemeente Groningen) vanaf 1894
·Paris (Paris (dép.)) augustus 1929

Beïnvloed door:

·Vincent Willem (Vincent) van Gogh

Bevriend met:

·Alkema, W.H. (Wobbe)
·Hansen, J.
·Kleima, E.A. (Ekke)

Gebeurtenis:

·1907 - - - verloving
- J. (Jansje) Cremer en H. (Henk) Werkman
- <*15.03.1907>
·1909 - - - huwelijk
- J. (Jansje) Cremer en H. (Henk) Werkman
- <*10.04.1909> <-> <*02.04.1917>
- kinderen:
·Werkman, F. (Fie)
·Werkman, Grieta Sophia (Grieta)
·Werkman, H. (Henny)

- *Op 2 april sterft Jans Cremer plotseling aan een hersenbloeding. Nog in datzelfde jaar ontmoet Werkman Nell Supheert
·1918 - - - huwelijk
- Pieternella Johanna Margaretha (Nell) Supheert en H. (Henk) Werkman
- <*08.05.1918> <-> <*juni 1930>
- kinderen:
·Werkman, T. (Tap)

- *het huwelijk is ontbonden in 1930
·1936 - - - huwelijk
- M.C. (Greet) van Leeuwen en H. (Henk) Werkman
- <*05.11.1936>

Broer/Zus van:

·Pieter Jacob (Piet) Werkman (*1880)

Schoonvader/-moeder van:

·S. (Siep) van den Berg (*1913) - Tirns

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1945 - - H.N. Werkmanprijs Amsterdam

Opleiding:

·- opleiding: geen specifieke opleiding bekend
- leerling: H. (Henk) Werkman
- opmerkingen:
- autodidakt
·1896 - -
- 1896 tot 1900
- opleiding: Rijks HBS Groningen
- leerling: H. (Henk) Werkman
- opmerkingen:
- de school verlaten door weinig succesvolle schoolprestaties

Gaf les aan:

·Meijer, J. (Jan).
·Nanninga, Jacob (Jaap)

Bijdrage aan:

·1923 - - The Next Call
·1944 - - De doode zwanen
·1995 - - The next call : avant-garde geschriften van Hendrik Werkman, uitg. van september 1923 tot november 1926 in Groningen = The next call : avant-garde writings by Hendrik Werkman publ. from September 1923 till November 1926 in Groningen
·1996 - - Chassidische legenden verbeeld door H.N. Werkman

Lid van / ingeschreven bij:

·1919 - - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1922 - - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1933 - - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg

Activiteiten (algemeen/overig):

·1908 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
·H. (Henk) Werkman
- (als)
·eigenaar

- Drukkerij Werkman Groningen
- <*1908>
-- het pand aan de Pelsterstraat is in 1922 verkocht vanwege financiële perikelen
-- opgezet met financiële steun van zijn moeder
·1940 - - betrokken bij oprichting

-

·A. (Adri) Buning
·A. (August) Henkels
·H. (Henk) Werkman
·A. (Ate) Zuithoff
- (als)
·oprichters

-- Aanleiding tot het 1e kontakt was het feit dat Buning, Zijthoff en Henkels het gedicht "Het jaar 1572" van Nijhoff wilden laten drukken bij Werkman
--de oprichters noemen zich de schippers van de Blauwe Schuit
-- Het 1e contact vindt plaats aan het eind van het jaar 1940
·de Blauwe Schuit- ontstaan - 1940
  
·1945 - - betrokken bij prijs/beurs
·H. (Henk) Werkman
- (als)
·naamgever
· - H.N. Werkmanprijs Amsterdam- ontstaan - 1945

Activiteiten (werkzaamheden):

·1903 - - Uitgeverij Oppenheim Groningen
·1905 - - Nieuwe Groninger Courant
·1907 - - Drukkerij Knoop Wildevank

Objecten:

·1919 - - kerkgang in de sneeuw
·1921 - - zonnebloemen
·1921 - - zonnebloemen met schilderij
·1923 - - the next call II


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Werkman, H. (Henk)
  
·1923 - - schoorstenen 2


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Werkman, H. (Henk)
  
·1924 - - the next call IX
·1926 - - the next call 9


- © Gemeentemuseum Den Haag
- © Werkman, H. (Henk)
  

Meer informatie...

In collectie:

·Collectie A.T. Zuidhoff Delft
·Stedelijk Museum Amsterdam
·Stedelijk Museum Amsterdam

Presentaties (solo):

·1927 - - Hendrik Werkman --
Galerie Au Sacre du Printemps Paris
·1939 - - Werkman --
Kunstzaal Helen Spoor Amsterdam
·1945 - - H.N. Werkman drukker-schilder --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1946 - - Herdenkingstentoonstelling H.N. Werkman --
Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen
·1949 - - Werkmans Baalschem illustraties --
Kunstzaal De Mangelgang Groningen
·1950 - - H.N. Werkman --
Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1950 - - H.N. Werkman --
Kunsthalle Bern

Meer informatie...

Presentaties (overig):

·1920 - - de Ploeg -
·1921 - - de Ploeg, juryvrije tentoonstelling -
·1923 - - de Ploeg -
·1923 - - tentoonstelling Pictura -
·1923 - - de Ploeg -
·1923 - - Naakt -
·1924 - - de Ploeg -

Meer informatie...

Annotatie(s):

·wordt door zijn broer Martinus Jim genoemd

Bronnen:

·Jan Wiegers (1893-1959) : die Schweizer Jahre
·Groninger Museumkrant
·The International Dada Archive at the University of Iowa Libraries
·1930 - - De Ploeg, Groningen : zwart-wit tentoonstelling
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Onze kunst van heden
·1942 - - Thieme Becker XXXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart

Meer informatie...
ARTindex