ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johan Hendrik Koelman

Geboortegegevens:

·1820 - - - geboren
- 22.01.1820
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1887 - - - overleden
- 1887
- Rome

Naamsvarianten:

·J. (Jan) Koelman
·Jean Henri Koelman

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0014.htm#2723

Afbeelding:

·


- zelfportret
- <*1840>
- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Koelman, J.H.
  

Signatuur:

·s.d. - -
·

  

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·portretten

Verblijf:

·Roma (Provincia di Roma)

Broer/Zus van:

·Jan Daniël Koelman (*1831) - Den Haag
·Johan Philip Koelman (*1818) - Den Haag

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1839 - - Groote Prijs [KAvBK Amsterdam] (groote prijs)

Opleiding:

·- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: Johan Hendrik Koelman

Activiteiten (algemeen/overig):

·1835 - - kennissenkring
·Johan Hendrik Koelman
·Johan Philip Koelman
·C. (Cornelis) Kruseman
·Jan Baptist Lodewijk Maes (Canini)
·A. (Alexander) Teerlink
·Johannes Antonius van der Ven

- <*1835-1840>
-- periode eind dertiger jaren
- Bron:

- De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 1866-08-18.
·1850 - - betrokken bij aan-/verkoop
·Johan Hendrik Koelman
- (als)
·koper
·- aan-/verkoop van onroerend goed - 1850

Objecten:

·1840 - - zelfportret


- zelfportret
- <*1840>
- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Koelman, J.H.
  

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839 (-> bladzijde 32)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1946 - - Holland Schildert
·1989 - - de verzameling van mr. Carel Vosmaer
ARTindex