ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Samuel Jessurun de Mesquita

Geboortegegevens:

·1868 - - - geboren
- 06.06.1868
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1944 - - - overleden
- omstr. 11.02.1944
- Auschwitz (Polen)
- *In de laatste nacht van januari 1944 werden De Mesquita, zijn vrouw en zoon Jaap uit hun bed gelicht en op transport gesteld. Samuel en Betsie werden waarschijnlijk direct na aankomst in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht.

Naamsvarianten:

·Samuel Jesserun de Mesquita

Web:

·http://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Jessurun_de_Mesquita

Afbeelding:

·


- © Stadsarchief Amsterdam.
  
·


- portretfoto kunstenaar
- <*omstr. 1938>
  
·


- © Jessurun de Mesquita, Samuel
- © Rijksmuseum Amsterdam.
  

Signatuur:

·1908 - -
·


- source:
- S. Jessurun de Mesquita 1984 ( (-> 31))
  
·1911 - -
·


- source:
- S. Jessurun de Mesquita 1984 ( (-> 28))
  
·1917 - -
·


- source:
- S. Jessurun de Mesquita 1984 ( (-> 51))
  
·1933 - -
·

  
·s.d. - -
·


- source:
- 301 Lithoos 1802-1981 1983 ( (-> 287))
  
·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·

  

Meer informatie...

Professie:

·aquarellist
·docent kunstacademie
·graficus
·schilder
·tekenaar

Technieken:

·batiktechniek
·stofdrukken

Typering van het werk:

·schilderijen:
materiaal: anilinepotlood; aquarel vanaf 1898; inkt vanaf 1898
onderwerp: dieren; meisjesfiguren; menselijke figuren; planten; vogels
·toegepaste kunst:
(stofontwerp; typografisch ontwerp)
·grafiek:
techniek: aquatint; droge naald; etstechniek; houtsnede; kopergravure; lithografie
onderwerp: mensen; olifanten
voorbeeld:
- © Joods Historisch Museum Amsterdam.
 

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Watergraafsmeer (Amsterdam) 1904-1921
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1921 tot na 1928

Bevriend met:

·Mendes da Costa, J.M. (Joseph)
·Valk, M. (Maurits) van der

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- J. (Josua) Jessurun de Mesquita en J. (Judith) Mendes da Costa
- kinderen:
·Jessurun de Mesquita, S. (Samuel)
·Jessurun de Mesquita, A. (Anna)
·Jessurun de Mesquita, J. (Joseph)

- -bron:
- *Documentatie van het Joods Historisch Museum

Gebeurtenis:

·- huwelijk
- S. (Samuel) Jessurun de Mesquita en B. (Betsy) Pinedo

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1910 - - Prijs Wereldtentoonstelling Brussel (zilveren medaille)

Opleiding:

· privé-les
- docent: M. (Maurits) van der Valk
- leerling: S. (Samuel) Jessurun de Mesquita
- vakgebied: etsen
·- opleiding: geen specifieke opleiding bekend
- leerling: S. (Samuel) Jessurun de Mesquita
- vakgebied: schilderen
- opmerkingen:
- autodidakt
·1882 - - kunstvorming, toelatingsexamen
- 1882
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: S. (Samuel) Jessurun de Mesquita
- opmerkingen:
- gezakt voor het toelatingsexamen; niet toegelaten tot de opleiding
- bron:
- Samuel Jessurun de Mesquita: leerstelligheid versus werken in trance 2010
·1885 - - kunstopleiding, kunstopleiding
- 1885 tot 1887
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: S. (Samuel) Jessurun de Mesquita
- vakgebied: bouwkunde
- opmerkingen:
- opleiding opgeheven in 1887
- bron:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
- Samuel Jessurun de Mesquita: leerstelligheid versus werken in trance 2010 ( (-> 14))
·1887 - - kunstopleiding
- omstr. 1887 tot 1889
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: S. (Samuel) Jessurun de Mesquita
- akte Middelbaar Onderwijs
- bron:
- Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880 1981
- Samuel Jessurun de Mesquita: leerstelligheid versus werken in trance 2010 ( (-> 14))

Gaf les aan:

·Beers, H. (Hans)
·Bieruma Oosting, J. (Jeanne)
·Calkoen, Hendrik Joan.
·Escher, M. (Maurits)
·Everdingen, M.J. (Maria) van.- grafiek
·Gelder, P. (Pieter) van.
·Giesberts, Willemina Julia (Julia).- <*omstr. 1916>- <*omstr. 1916>

Meer informatie...

Opvolger van:

·1933 - - opvolging
- Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam -> - 1933
opvolger van: Aarts, J.J.
- *bron:
- *Samuel Jessurun de Mesquita: leerstelligheid versus werken in trance

Lid van / ingeschreven bij:

·1890 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1921 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1e solo-tentoonstelling van de kunstenaar
·S. (Samuel) Jessurun de Mesquita
·1911 - S. Jessurun de Mesquita (S)
·1903 - - betrokken bij oprichting
·S. (Samuel) Jessurun de Mesquita
- (als)
·mede-oprichters
·medewerker

- NV De Woning
- <*1903> <->
- <*1905>
-- elders wordt Samuel niet genoemd bij de oprichters
- Bron:

- Samuel Jessurun de Mesquita: leerstelligheid versus werken in trance 2010 ( (-> 16)).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1900 - - Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1902 - - School voor Kunst en Kunstnijverheid Haarlem
·1933 - - Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·1921 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam

Objecten:

·1900 - - zelfportret


- © Joods Historisch Museum Amsterdam.
- © Joods Historisch Museum Amsterdam
- © Jessurun de Mesquita, S. (Samuel)
  
·1916 - - olifant


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen.
- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- © Jessurun de Mesquita, S. (Samuel)
  
·1918 - - Maurits van der Valk


- © Jessurun de Mesquita, S. (Samuel)
  
·1921 - - de Joodse Bruiloft
·1943 - - schetsboek
·s.d. - - studie van gezichten en een schedel
·s.d. - - Zittend naakt


- © Jessurun de Mesquita, Samuel
- <*1917>
- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Jessurun de Mesquita, S. (Samuel)
- http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.209195
  

Meer informatie...

Werk in stock:

·Galerie Magdalene Sothmann Amsterdam omstr. 1983

In collectie:

·Joods Historisch Museum Amsterdam
·Museum voor Moderne Kunst Arnhem

Presentaties (solo):

·1911 - - S. Jessurun de Mesquita --
Kunstzaal Oldenzeel Rotterdam
·1926 - - S. Jessurun de Mesquita --
De Distel Rotterdam
·1930 - - aquarellen en grafisch werk van S. Jessurun de Mesquita --
Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst Leeuwarden, Museum Het Princessehof Leeuwarden
·1984 - - S. Jessurun de Mesquita --
Joods Historisch Museum Amsterdam

Presentaties (overig):

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1911 - - S. Jessurun de Mesquita -
·1911 - - Schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk -
·1912 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure -
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure -

Meer informatie...

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1905 - - Herinneringen aan de Haarlemsche School voor Kunstnijverheid. (-> 75)
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1911 - - Catalogus van schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk
·1912 - - Moderne Kunstkring = Cercle de l'art moderne, catalogue des ouvrages de peintre, sculpture, dessin, gravure

Meer informatie...
ARTindex