ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Triënnale Noord-Nederland

Personen (vermeld in deze bron):

·Abma, Harmen
  
·Althuis, Willem van
  
·Banning, Minno
·Berg, Jelle van den
  
·Blaauw, Gjalt
·Bleeker, Sies
  
·Bodde, Jan
·Bodde, Sievert
·Bruin, Jan de
  
·Dijck, Marye van
·Druiven, Gerard
·Fluiter, Adri de
  
·Gaastra, Rom
·Haanstra, Johan
  
·Hansma, S.
·Holtkamp, Harm
·Homan, Reinder
  
·Hoog, Henriëtte van 't
  
·Hoving, Jan
·Jong, Grytsje de
·Jonkman, Wim
  
·Keuning, Piet
  
·Kleerebezem, Jouke
·Kraayenzank, Henk
·Kramer, Paul
·Nieboer, Tiddo
·Nieuwlaat, Frans
  
·Noest, Wies
  
·Oelen, Henk
·Olfert Groen, Berend
  
·Parlevliet, Nico
·Peeter, Zoltin
  
·Pemmelaar, Lode
  
·Pistolesi, Paolo
·Pleijsier, Huug
·Renssen, Kees van
  
·Rode, Ruud de
·Rommerts, Joke
  
·Roodvoets, Chris
·Siepman van den Berg, Eja
  
·Snijders, Ben
  
·Stam, Hermien
·Swaak, Dicky
  
·Tissing, Martin
  
·Velde, Menno van der
·Verheyen, Marieken
·Vries, Sjoerd de
·Vijver, Minne
·Willemsma, Ids
  
·Wit, Drewes de
ARTindex