ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Haagsche Kunstkring

Adres:

·Passage 2, Den Haag tot 1897
·Heerengracht 13, Den Haag 23.10.1897-1914
·Koninginnegracht 12/a, Den Haag vanaf 01.05.1914
·Lange Houtstraat 7, Den Haag 01.07.1917-1921
·localiteiten (grafelijke zalen) onder de Ridderzaal, Den Haag vanaf maart 1921
·Lange Houtstraat 7, Den Haag van voor 1934 tot na 1943

Identiek met - naamsvarianten:

·Haagse Kunstkring Den Haag

Overgegaan in:

·Haagse Kunstkring Den Haag vanaf na 1940

Omschrijving:

·aansluiting en samenwerking tussen de beoefenaars en belangstellenden in de verschillende takken van kunst, alsmede de belangenbehartiging van de kunstenaars

Opmerking:

·Het verhaal gaat dat de Bock uit persoonlijke rancune jegens Hendrik Mesdag de Kring in Den Haag zou hebben opgestart; dit vanwege een onheuse behandeling tijdens de werkzaamheden aan Panorama Mesdag 10 jaar eerder in 1881 ?!

Superorganisatie van:

·Haagse Kunstkring (1e afdeling)
·Haagse Kunstkring (2e afdeling)
·Haagse Kunstkring (3e afdeling)
·Haagse Kunstkring (4e afdeling)

Activiteiten (gebeurtenis):

·1931 - -
- Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen- oprichting - 15.01.1931
·1936 - -
- Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars- oprichting - 14.08.1936

Activiteiten (bestuur):

·1891 - - Adolph Frederik (Adolf) Lange.
·1891 - - Arnold Henri George Hazelhoff Roelfzema.
·1891 - - Johannes Evert Hendrik Akkeringa.
·1891 - - P. (Pieter) de Josselin de Jong.
·1891 - - Daniël Jacob Rudolph (Daniël) Jordens.
·1911 - - H. Buisman.
·s.a. - - Petrus Johannes Cornelis (Piet) Franken.

Meer informatie...

Uitgever van:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring

Beheerder van prijzen/beurzen:

·Prijs Haagse Kunstkring

Aangesloten bij:

·Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen van voor 1917

Leden (naamvolgorde):

·Abrahams, Anna
·Akkeringa, J.E.
·Akkeringa, J.E.H.
·Albarda, Heleen
·Alma Tadema, Lawrence
·Alons, Cor
·Andréa, Kees

Meer informatie...

Presentaties (als deelnemer):

·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1930 - - De Haagsche Kunstkring
- Kunstkring Soerabaja

Groepspresentaties (als organisator):

·1892 - - groep
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - Verloting
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - gebroeders Maris
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1903 - - Tentoonstelling van oude portretten
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
  
·1910 - - Tentoonstelling van Architectuurschetsen van Nederlandsche bouwmeesters
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
  
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1915 - - Senf - van Voorden
- Vereeniging Haagsche Kunstkring

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1892 - - van Rappard --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1892 - - Vincent van Gogh --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1894 - - Senf --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1894 - - Jan Toorop --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1905 - - Th. de Bock --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
  
·1908 - - Theo van Doesburg --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1910 - - nagelaten werk --
Vereeniging Haagsche Kunstkring

Meer informatie...

Organisatie wordt vermeld in:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
ARTindex