ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Constantinus Stauthamer

Bronnen:

·Informatie via leerlingen
·1937 - - De Onafhankelijken
·1937 - - Hedendaagsche Limburgsche Kunst (-> bladzijde 27)
·1938 - - Tentoonstelling De Onafhankelijken Holland-Frankrijk = Exposition des Indépendants Hollandais-Français
·1938 - - De Onafhankelijken : catalogus
·1938 - - Catalogus der tentoonstelling van de Maatschappij "Rembrandt"
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - Maatschappij Rembrandt : catalogus
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst
·1940 - - Maatschappij Rembrandt
·1941 - - Pro Arte Christiani
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederlandsche Kring van Beeldhouwers"


- cover catalogus
  
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
·1946 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten
·1949 - - Sonsbeek '49


- cover
  
·1949 - - Pro Arte Christiana
·1949 - - Beeldhouwers exposeren : tentoonstelling Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Vakgroep Beeldhouwers in de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars
·1950 - - Nederlandse kring van beeldhouwers
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1952 - - Catalogus Amsterdamse Katholieke werkgemeenschap
·1952 - - Nederlandse Beeldhouwers
·1952 - - Sonsbeek
·1953 - - Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging, groep beeldende kunsten, kring Amsterdam (A.K.W.) : catalogus der tentoonstelling in het Museum Fodor
·1954 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1956 - - De Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap AKW
·1958 - - Stichting kunst en bedrijf
·1958 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W.
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Nederlandse keramiek
·1960 - - Aanwinsten
·1960 - - Nederlandse keramiek
·1962 - - kleinplastiek Madurodam
·1964 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1965 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1965 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1968 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1968 - - Catalogus Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1970 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1971 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1972 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1980 - - de generatie van 1900 in Limburg
·1983 - - Keramiekkollektie
·1985 - - Truus Trompert, een leven als model
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw
·1999 - - Hedendaagsche Limburgsche Kunst (Haags Gemeentemuseum 1937)
ARTindex