ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Louise Elisabeth Beyerman

Presentaties (overig):

·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1920 - - Biennale XII (paviljoen) Venezia -
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1931 - - Gemeenteaankopen -
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten -
·1933 - - tentoonstelling van Moderne Kunst -
·1938 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" -
·1951 - - Britse en Nederlandse vrouwen exposeren -
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst: Leiden en omgeving 1890 - 1940 -
ARTindex