ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Joseph Theodorus Johannes Cuypers

Geboortegegevens:

·1861 - - - geboren
- 10.06.1861
- Roermond (Gemeente Roermond)

Overlijdensgegevens:

·1949 - - - overleden
- 21.01.1949
- Roermond (Gemeente Roermond)

Naamsvarianten:

·Joseph Cuypers
·mogelijk J.T.C. Cuypers
·Josef Th.J. Cuijpers

Afbeelding:

·


- <*omstr. 1910>
  

Signatuur:

·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·


- source:
- Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913 1913 ( (-> 96))
  

Professie:

·architect

Stijlkenmerken:

·neo-romaans
·neo-gotisch

Typering van het werk:

·villa-ontwerp
·kerkbouw

Verblijf:

·Breda (Gemeente Breda)
·Den Bosch (Gemeente 's-Hertogenbosch)
·Enschede (Gemeente Enschede)
·Groenlo (Gemeente Groenlo)
·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1913
·Roermond (Gemeente Roermond) van voor 1929

Ouderlijk gezin:

·1859 - - - huwelijk
- Antoinette Catharine Thérèse (Antoinetta) Alberdingk Thijm en Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- <*1859>
- kinderen:
·Cuypers, Joseph Theodorus Johannes
(klein)kinderen
·P. (Pierre) Cuypers

- *uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren

Gebeurtenis:

·1938 - - - huwelijk
- Joseph Theodorus Johannes Cuypers en D. (Delphine) Povel
- kinderen:
·Cuypers, P. (Pierre)

- -bron:
- *Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld 1938

Kleinkind van:

·Johannes Hubertus Cuijpers

Neef/Nicht van:

·Cuijpers, F.R.H.
·Cuijpers, H. (Henri Hubert)

Neef/Nicht van:

·E. (Eduard) Cuijpers (*1859) - Roermond

Beurzen/prijzen (toegekend):

·Ridder in de Orde van de H. Gregorius
·1926 - - Prijs van de gemeente Roermond (zilveren penning)
·s.a. - - Orde van Oranje Nassau (officier)
·s.a. - - Orde van de Nederlandse Leeuw (ridder)

Opleiding:

· wetenschappelijk onderwijs tot 1883
- opleiding: Polytechnische School Delft
- leerling: Joseph Theodorus Johannes Cuypers
- vakgebied: bouwkunde, civiele techniek
· middelbare schoolopleiding
- opleiding: HBS Roermond
- leerling: Joseph Theodorus Johannes Cuypers
- plaats: Roermond (Gemeente Roermond)
- bron:
- De Tijd : dagblad voor Nederland 22-01-1949 ( (-> bladzijde 3))
·- docent: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- leerling: Joseph Theodorus Johannes Cuypers

Gaf les aan:

·Knap, Gerrit Willem- met getuigschrift

Lid van / ingeschreven bij:

·Bond van Nederlandse Architecten
·1916 - - Genootschap Architectura et Amicitiae
·1918 - - Genootschap Architectura et Amicitiae

Activiteiten (algemeen/overig):

·jurering voor tentoonstellingsaffiche
·Karel Petrus Cornelis de Bazel
·Joseph Theodorus Johannes Cuypers
·C.W. Nijhoff
·R. (Richard/Rik) Roland Holst
·J. van Rossum du Chattel
- (als)
·juryleden
·1912 - Internationale Gastentoonstelling in Amsterdam (G)
·1893 - - betrokken bij (kunst)werk
·Joseph Theodorus Johannes Cuypers
- (als)
·architect

- <*1893>
- Object: Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem
· - Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem- opdracht tot ontwerp - 1893
·1900 - - samenwerkingsverband/partnership
·Joseph Theodorus Johannes Cuypers
·J. (Jan) Stuyt

- Architectenbureau Cuypers Stuyt
- <*omstr. 1900> <->
- <*omstr. 1910>
·Architectenbureau Cuypers Stuyt- begin - omstr. 1900
·1908 - - betrokken bij oprichting
·Karel Petrus Cornelis de Bazel
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·Joseph Theodorus Johannes Cuypers
·W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)
·initiatiefnemers
·Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht- oprichting - 1908

Activiteiten (werkzaamheden):

·1900 - - Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1908 - - Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
·1930 - - NV Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co Roermond

Activiteiten (als bestuurder):

·Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV
·1908 - - Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
·1917 - - Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen
·1921 - - Algemeene Roomsch Katholieke Kunstenaars Vereeniging vakgroep architectuur
·1922 - - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV

Presentaties (overig):

·1910 - - Wereldtentoonstelling Brussel -
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 -
·1979 - - Naar gothieken kunstzin -

Bronnen:

·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1913 - - Thieme Becker VIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1932 - - Moderne Bouwkunst in Nederland nr 11-15

Meer informatie...
ARTindex