ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gysbertus Craeyvanger

Bronnen:

·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1913 - - Thieme Becker VIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865 : enkele voorgangers en tijdgenooten
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - De Romantische Schilderkunst in de Nederlanden
·1957 - - Het oudste museum van Amsterdam, Fodor, herleeft in de tentoonstelling van de Romantiek
·1966 - - Oud-Den Haag in prent
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1985 - - Grafiek in Nederland, 19e eeuw
ARTindex