ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Guillaume Eberhard

Bronnen:

·1906 - - Internationale tentoonstelling van schilderijen, aquarels, pastels, beeldhouwwerken enz.
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1919 - - Catalogus voor de dertiende tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kusntenaars "De Onafhankelijken"
·1924 - - Catalogus der 2e Zuidelijke Tentoonstelling van Beeldende Kunst, omvattende werk van kunstenaars uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
·1939 - - Onze kunst van heden
·1946 - - Holland Schildert
·1953 - - Kunstenaars zien Maastricht
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1975 - - Rob Graafland
·1976 - - Schilderslexicon
·1976 - - 75 jaar Kunst in Limburg
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1995 - - Gezicht van Maastricht
·1995 - - Gezicht van Maastricht [film]
·2007 - - 57 Limburgse beeldend kunstenaars, bijeengebracht in Valkenburg aan de Geul
ARTindex