ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Guillaume Eberhard

Presentaties (overig):

·1906 - - Internationale tentoonstelling -
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling -
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging -
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging -
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1917 - - De Limburgse Kunstkring -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Limburgsche Kunstkring -
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling -
·1920 - - De Onafhankelijken in Pulchri [XIVe expositie] -
·1920 - - Limburgsche Kunstkring -
·1924 - - Tentoonstelling van Beeldende Kunst -
·1930 - - groeps -
·1936 - - Hedendaagsche Nederlandsche Kunst = Contemporary Dutch Art -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1976 - - vergeten Limburgers - een histrorisch tijdsbeeld -
·1995 - - Spaans Gouvernement Maastricht -
ARTindex