ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Paulus van Liender

Geboortegegevens:

·1731 - - - geboren
- 25.09.1731
- Utrecht (Gemeente Utrecht)
- -bron:
- *Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [II] 1817 ( (-> bladzijde 220))

Overlijdensgegevens:

·1797 - - - overleden
- 26.05.1797
- Utrecht (Gemeente Utrecht)
- -bron:
- *Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [II] 1817 ( (-> bladzijde 222))
·1797 - - - overleden
- 26.05.1797
- Haarlem (Gemeente Haarlem)
- -bron:
- *Thieme Becker XXIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 1929

Naamsvarianten:

·mogelijk P. van Liender

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0015.htm#2993

Signatuur:

·1762 - -
·

·


·Amsterdam aan den Amstel
 

Professie:

·etser
·koopman
·schilder
·steller van het model
·tekenaar

Onderwerp:

·bosgezichten
·topografische voorstellingen

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Utrecht (Gemeente Utrecht)

Contact met:

·J. (Jan) de Beyer

Neef/Nicht van:

·Liender, J. (Jacobus) van

Broer/Zus van:

·Pieter Jan van Liender (*1727) - Utrecht

Opleiding:

· opleiding bij kunstenaar
- docent: J. (Jacobus) van Liender
- leerling: Paulus (Paul) van Liender
- opmerkingen:
- Jacob van Liender was de oom van Paul van Liender
· opleiding bij kunstenaar
- docent: C. (Cornelis) Pronk
- leerling: Paulus (Paul) van Liender

Gaf les aan:

·Milatz, Franciscus Andreas.
·Schouten, Hermanus Petrus.
·Varelen, Jacob Elias van.

Activiteiten (algemeen/overig):

·1758 - - gezamenlijke reizen, samenwerkingsverband
- uitgave van honderd gezichten in Kleefsland
·J. (Jan) de Beyer
·Paulus (Paul) van Liender

- <*omstr. 1758>
- Bron:

- Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [II] (bladzijde 221).
·1775 - - lidmaatschap van een tekenclub
·Paulus (Paul) van Liender

- Teekenakademie Haarlem
- <*omstr. 1775>

Activiteiten (als bestuurder):

·1774 - - Teekenakademie Haarlem

Objecten:

·1762 - - Amsterdam aan den Amstel


- © Stadsarchief Amsterdam
- © Liender, P. (Paul) van
  
·1763 - - stadswallen van Utrecht
·s.d. - - bos met ruïne en vissers
·s.d. - - Warmelo, voorzijde


- © particuliere collectie
- © Liender, P. (Paul) van, Pronk, C. (Cornelis)
  

Presentaties (overig):

·1935 - - Teekeningen van oude meesters: verzameling C.P. van Eeghen -

Annotatie(s):

·bleef ongehuwd

Bronnen:

·1817 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [II] (-> bladzijde 221)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1885 - - catalogus van het Stedelijk Museum Gouda
·1921 - - Allgemeines Künstler-lexikon [III] (-> 7)
·1929 - - Thieme Becker XXIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1935 - - Teekeningen van oude meesters behoorende tot de verzameling van mr. Chr.P. van Eeghen : achtste tentoonstelling in het Museum Fodor
·1947 - - van romantiek tot realisme

Meer informatie...
ARTindex