ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hendricus van de Sande Backhuyzen

Geboortegegevens:

·1795 - - - geboren
- 02.01.1795
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1860 - - - overleden
- 12.12.1860
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Naamsvarianten:

·vermoedelijk ?. Bakhuijzen (van de Sande)
·vermoedelijk ?. van de Sande Bakhuizen
·H. van de Sande Bakhuizen (*1836)
·H. Vandensande Bakhuyzen (*1824)
·H. van de Zande Bakhuyzen

Adres:

·Nieuwe Haven ?, Den Haag van voor 1839
·Nieuwe Haven 142, Den Haag omstr. 1860

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0022.htm#4392

Afbeelding:

·
  

Signatuur:

·s.d. - -
·


- source:
- Niederländisches Künstler-Lexicon I A-K (-> bladzijde 42)
  

Professie:

·directeur kunstacademie
·graveur
·schilder
·tekenaar
·uitgever

Typering van het werk:

·schilderijen:
materiaal: olieverf
onderwerp: bergachtige landschappen; dieren; figuren; landschap; vee
·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1824 tot na 1840

Ouderlijk gezin:

·1789 - - - huwelijk
- G. (Gerrit) Backhuyzen en J. (Jacoba) van de Sande
- <*1789>
- kinderen:
·Sande Backhuyzen, Hendricus (Hendrik) van de
(klein)kinderen
·G.J. van de Sande Bakhuyzen
·J. van de Sande Bakhuyzen
·Bakhuyzen, Alexander Hieronymus [sr]

Gebeurtenis:

·1825 - - - huwelijk
- Sophia Wilhelmina Kiehl en Hendricus (Hendrik) van de Sande Backhuyzen
- <*1825>
- kinderen:
·Sande Bakhuyzen, Gerardina Jacoba van de
·Sande Bakhuyzen, Julius van de

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1821 - - Prijs [SREBA Bruxelles]
·1822 - - Prijs [Antwerpen]
·1841 - - Prijs tentoonstelling Den Haag (zilveren medaille)

Opleiding:

· atelieropleiding
- docent: Simon Andreas Krausz
- leerling: Hendricus (Hendrik) van de Sande Backhuyzen
- bron:
- Wurzbach I, 1906 ( (-> bladzijde 42))
·- docent: J. (Joannes) Heijmans
- leerling: Hendricus (Hendrik) van de Sande Backhuyzen
·1814 - - kunstopleiding (onderwijs)
- voor 1814
- opleiding: Vereeniging 's-Gravenhaagsche Teeken-akademie
- leerling: Hendricus (Hendrik) van de Sande Backhuyzen
- bron:
- De Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen 1926

Gaf les aan:

·Bakhuyzen, Alexander Hieronymus [jr].
·Bosse, Maria Philippina (Maria) van.
·Deventer, Jan Frederik van.
·Deventer, Willem Antonie van.
·Heppener, Johannes Jacobus (Jan).
·Hove, H. (Huib) van
·Immerzeel, C. (Christiaan).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·Haags Tekengenootschap
·1822 - - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1840 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1841 - - gezamenlijke reis
·W. (Willem [Sr.]) Roelofs
·Hendricus (Hendrik) van de Sande Backhuyzen

- <*1841> <->
- <*1841>
·1857 - - betrokken bij tentoonstelling
·J. (Johannes) Bosboom
·L. (Louis) Meijer
·N. (Nicolaas) Pieneman
·C. (Charles) Rochussen
·Hendricus (Hendrik) van de Sande Backhuyzen
·Andreas Schelfhout
- (als)
·juryleden

- <*1857>
·1857 - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters te 's Gravenhage (G)

Activiteiten (werkzaamheden):

·1839 - - Stads Teekenakademie Den Haag

Objecten:

·1818 - - landschap in Gelderland
·1836 - - Out to pasture
·1846 - - Countryfolk with cows and sheep by an estuary
·1850 - - zelfportret in landschap


- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Sande Backhuyzen, H. (Hendrik) van de
  
·s.d. - - Cows by a stream
·s.d. - - onbekende titel
·s.d. - - winterlandschap


- © Kunsthandel A.H. Bies Eindhoven
- © Sande Backhuyzen, H. (Hendrik) van de
  

Meer informatie...

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (overig):

·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -
·1846 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken enz. Rotterdam -
·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken -
·1897 - - tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters (werkende leden) -
·1957 - - schilderijen uit de romantische school -
·1993 - - Vijf eeuwen landschap -

Meer informatie...

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839 (-> bladzijde 24* en 31)
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel (-> 3)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1870 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio (-> bladzijde 3)
·1878 - - Allgemeines Künstler-lexikon [II]
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  

Meer informatie...
ARTindex