ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Wijbrand Hendriks

Geboortegegevens:

·1744 - - - geboren
- 20.06.1744
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- *Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.
·1744 - - - geboren
- 24.06.1744
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- *We zien ook Haarlem vermeld als geboorteplaats
- -bron:
- * van Riemsdijk, 1927

Overlijdensgegevens:

·1831 - - - overleden
- 28.01.1831
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Adres:

·Teylers Fundatiehuis, Haarlem 1786-1819
·Klein Heiligland, Haarlem van voor 1799

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0011.htm#2105
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0038.htm#6593

Afbeelding:

·


- © Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  
·


- zelfportret
- <*1807>
  

Signatuur:

·s.d. - -
·


· Schmidt-Degener, 1934
  

Professie:

·conservator
·etser
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen:
materiaal: olieverf; pen/aquarel
onderwerp: binnenhuistaferelen; bloemstillevens; boereninterieurs; Haarlemse stadsgezichten; landschappen met figuren; landschappen met vee; portret; stadsgezichten; stillevens
stijl: realisme
·grafiek:
techniek: etstechniek

Studiereizen:

·België 1775
·England (Groot-Brittannië) 1775

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van voor 1776
·Ede GLD (Gemeente Ede) tussen 1783 en 1786
·Nijkerk GLD (Gemeente Nijkerk) tussen 1783 en 1786
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van 1786 tot na 1822

Opleiding:

·1765 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1765 tot september 1769
- opleiding: Stads Teekenakademie Amsterdam
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- bron:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.
·1770 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1770
- opleiding: Stads Teekenakademie Amsterdam
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- bron:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.
·s.d. - - atelieropleiding
- docent: B. (Bernardus) Vos
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- bron:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.

Gaf les aan:

·Brussel, H. (Hermanus) van.
·Horstink, Warnar (Warnaar).
·Leeuwen Jansz., Gerrit Jan van.
·Sollewyn, H.A. (Hendrina).

Lid van / ingeschreven bij:

·1776 - - St.-Lucasgilde Haarlem

Activiteiten (algemeen/overig):

·samen reizend
·W. (Wijbrand) Hendriks
·H. (Hendrik) (de) Meijer jr
·groepsportret

-


- groepsportret
- © Teylers Museum Haarlem
- © Hendriks, W. (Wijbrand)
·H. (Hermanus) van Brussel
·A. (Augustijn) Claterbos
·W. (Wijbrand) Hendriks
·Franciscus Andreas Milatz
·Joanes Pieter Visser Bender
·A. (Adriaan) van der Willigen
- (als)
·leden

- Teekencollegie Haarlem
  
·1775 - - lidmaatschap van een tekenclub
·W. (Wijbrand) Hendriks

- Teekenakademie Haarlem
- <*omstr. 1775>
·1822 - - lidmaatschap van een academie
·W. (Wijbrand) Hendriks
- (als)
·lid

- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- <*voor 1822>
- Bron:

- Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (10).
·1822 - - lidmaatschap van een academie
·W. (Wijbrand) Hendriks
- (als)
·lid 4e klasse

- Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam
- <*voor 1822>
- Bron:

- Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (10).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1786 - - Teylers Fundatiehuis Haarlem

Samenwerking:

·
- W. (Wijbrand) Hendriks; Willem Joseph Laquij

Objecten:

·1779 - - Het Spaarne bij de Hooimarkt met molen De Adriaan


- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  
·1783 - - zelfportret met Jacob de Vos


- © Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  
·1786 - - Portret van Wouterus de Nooy


- © Frans Hals Museum Haarlem
- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  
·1799 - - de Doelmolen bij de Raampoort


- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  
·1799 - - Teekencollegie Haarlem


- © Teylers Museum Haarlem
- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  
·1799 - - Het Teekencollegie van Haarlem in 1799


- groepsportret
- © Teylers Museum Haarlem
- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  
·1802 - - de brug over de Raamgracht met de molen De Hoop


- © Hendriks, W. (Wijbrand)
  

Meer informatie...

Presentaties (overig):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters -
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1926 - - Nederlandsche stillevens -
·1935 - - Teekeningen van oude meesters: verzameling C.P. van Eeghen -
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 -
·2004 - - Landschap van verlangen; De weg naar Schelfhout en Koekkoek -
·2007 - - Meesters en molens (expositie Den Bosch) -

Bronnen:

·documentatie en informatie van het Teylersmuseum Haarlem
·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 10)
·1849 - - a biographical and critical dictionary of painters and engravers (-> 322)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1866 - - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten (eerste gedeelte)


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1923 - - Thieme Becker XVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart

Meer informatie...
ARTindex