ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Derk Huibers

Geboortegegevens:

·1829 - - - geboren
- 27.12.1829
- Deventer (Gemeente Deventer)

Overlijdensgegevens:

·1919 - - - overleden
- 07.04.1919
- Zeist (Gemeente Zeist)

Adres:

·Laan van Beek & Rooien 7/a, Zeist omstr. 1911

Professie:

·schilder
·tekenonderwijzer

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: figuren; genretaferelen

Verblijf:

·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) tot 1855
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1859
·Utrecht (Gemeente Utrecht) tot 1867
·Den Haag (Gemeente Den Haag) tot 1869
·Zwolle (Gemeente Zwolle) van voor 1875 tot 1881
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1894 tot omstr. 1910
·Zeist (Gemeente Zeist) van omstr. 1911 tot 1919

Contact met:

·C. (Charles) van Wijk
·Herman Johannes (Herman) van der Weele

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1871 - - Koninklijke gouden aanmoedigingsmedaille

Opleiding:

·- docent: J. (Jan) Jansen Vreedenburg
- leerling: Jan Derk Huibers
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Akademie Antwerpen (B)
- leerling: Jan Derk Huibers
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Jan Derk Huibers
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Tekenschool Deventer
- leerling: Jan Derk Huibers

Gaf les aan:

·Breman, C. (Co).
·Gestel, L. (Leo)
·Hanau, J. (Jan)
·Ishoven, Jacobus Laurentius van
·Jong, T. (Toon) de
·Kerkmeijer, Johan Christiaan- handtekenen en schilderen
·Knap, Gerrit Willem- met getuigschrift

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1873 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1894 - - commissiewerk
- examencommissie ter verkrijging van een akte van bekwaamheid in rechtlijnig en handtekenen en boetseren
·Jan Derk Huibers
- (als)
·lid examencommissie

- <*1894>
- vakgebied: boetseren
- handtekenen
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 12-07-1894 1894 ( (-> 1e blad))
- Nederlandsche Staatscourant - 12-07-1894 1894
- Verslag van den staat der Hooge-, middelbare en lagere scholen over 1894-1895. (Bijlage P.) 1894.

Activiteiten (werkzaamheden):

·1875 - - Burgeravondschool en Teekenschool Zwolle
·1882 - - Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
·1887 - - Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam

Objecten:

·1871 - - Van huis geweest

Presentaties (overig):

·1878 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -

Bronnen:

·1879 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1879 (-> bladzijde 22)
·1881 - - Algemeen Handelsblad 22-11-1881
  
·1881 - - Het nieuws van den Dag - 23-11-1881 (-> bladzijde 9)
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1946 - - Holland Schildert

Meer informatie...
ARTindex