ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pieter Dupont

Bronnen:

·1899 - - Leeuwarder Courant 21-02-1899
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1914 - - Thieme Becker X - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars (-> bladzijde 42)
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1943 - - Nederlandsche Grafische Kunstenaars
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Pieter Dupont
·1947 - - Pieter Dupont : een Nederlandsch graveur : zijn leven en werken
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1969 - - La gravure originale néerlandaise au 20e siècle
·1969 - - Nederlandse grafiek van deze eeuw (1)
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Arte gráfico holandés del siglo XX (1 parte)
·1971 - - Arti juni 1971
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1989 - - De Nederlandse Kopergravure [1900-1975]
·1999 - - Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons, 1838 - heden


- cover
  
ARTindex