ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Abraham Carré

Geboortegegevens:

·1694 - - - geboren
- 1694
- -sources:
- *Lemma Carré: Künstler-inventare VI 1919 ( (-> bladzijde 1905))

Overlijdensgegevens:

·1758 - - - overleden
- omstr. 1758
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- -sources:
- *Lemma Carré: Künstler-inventare VI 1919 ( (-> bladzijde 1905))
·1762 - - - overleden
- 16.03.1762
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- A. (Abraham) Carrée
- -sources:
- *Thieme Becker VI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 1912

Naamsvarianten:

·A. (Abraham) Carrée (*1694) - Den Haag

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0006.htm#773

Ouderlijk gezin:

·1919 - - - huwelijk
- Hendrik Carré en NN
- kinderen:
·Carré, J. (Johannes)
(klein)kinderen
·H. (Hendrik) Carré
·Carré, Abraham
·Carré, Franciscus Abraham
·Carré, H. (Hendrik)

- *4 zonen en 3 dochters
- *de zonen zijn opgeleid door de vader voor de kunst
- -sources:
- * van Gool, 1750 ( (-> 124))
- *Lemma Carré: Künstler-inventare VI 1919 ( (-> bladzijde 1905))

Opleiding:

· kunstvorming
- docent: Hendrik Carré
- leerling: Abraham Carré
·1719 - - kunstopleiding (onderwijs)
- omstr. 1719 tot omstr. 1719
- opleiding: Confrèrie van Pictura Den Haag
- leerling: Abraham Carré

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1912 - - Thieme Becker VI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
ARTindex