ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hendrik van der Stok

Geboortegegevens:

·1870 - - - geboren
- 28.01.1870
- Pelantoengan (Java)

Overlijdensgegevens:

·1946 - - - overleden
- 02.02.1946
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Naamsvarianten:

·mogelijk ?. van der Stok
·Gérard Antoine Henri van der Stok
·mogelijk H. (Henri) van Stok
·vermoedelijk H.A. van der Stok

Professie:

·beeldhouwer
·glazenier
·graficus
·ontwerper
·schilder
·tekenaar
·zee-officier

Stijlkenmerken:

·symbolisme

Typering van het werk:

·monumentaal werk:
(gebrandschilderde ramen; glasschilderijontwerpen; gobelinontwerp; muurschilderingen)
·grafiek:
techniek: droge naald; etstechniek; houtsnede; lithografie; vernis mou
voorbeeld:
  

Verblijf:

·Pelantoengan (Java)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) omstr. 1928

Ouder van:

·H. (Hans) van der Stok (*1912) - Den Haag

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)
·1940 - - Orde van Oranje Nassau (ridder)

Opleiding:

·1903 - -
- 1903 tot 1903
- docent: P. (Philip) Zilcken
- leerling: H. (Hendrik) van der Stok
·1908 - -
- 1908 tot 1908
- docent: W. (Willem) van Konijnenburg
- leerling: H. (Hendrik) van der Stok

Gaf les aan:

·Paré, R. (Ru).

Gaf aanwijzigingen aan:

·Greshoff, J. (Jan)

Lid van / ingeschreven bij:

·Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·Nederlandsche Kunstkring
·1905 - - Haagse Kunstkring Den Haag
·1921 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij oprichting
·H. (Hendrik) van der Stok
- (als)
·mede-oprichters

- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam
·betrokken bij tentoonstelling
·Hendrik Enno van Gelder
·G. (Gerard) Knuttel
·H. (Hendrik) van der Stok
- (als)
·organisatoren
·1926 - Nederlandsche stillevens (G)
·1936 - - betrokken bij plechtigheid
·R. (Rudolf) Bremmer
·Edzard Willem (Edzard) Koning
·Abraham Gerard van Lom jr
·T. (Ties) Luyt
·B. Ritter - Smits
·L. (Louis) van Soest
·H. (Hendrik) van der Stok
·E. (Ernst) Völlmar
·W. (Willem) Witjens
- (als)
·aanwezigen

- <*1936>
·Roermeester, G.J..- begraven
·1937 - - betrokken bij festiviteiten

-

·J. (Jan) Bakker
·T. (Ties) Luyt
·Cornelis Jan Mension
·W. (Willy) Sluiter
·H. (Hendrik) van der Stok
·Dirk Johannes (Dirk) Wolbers
- (als)
·leden feestcommissie

- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
- <*1937>
- thema: het 90-jarig bestaan van Pulchri Studio
  

Activiteiten (als bestuurder):

·1920 - - Haagse Kunstkring (1e afdeling)
·1925 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1939 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam

Objecten:

·s.d. - - zeemanszegels

Presentaties (overig):

·1910 - - schilderijen en beeldhouwwerken -
·1912 - - Sint Lucas (2) -
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden -
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1920 - - Biennale XII (paviljoen) Venezia -
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunsten -

Meer informatie...

Bronnen:

·1912 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring : groepententoonstelling
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1921 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden in het Sted. Museum te Amsterdam : catalogus

Meer informatie...
ARTindex