ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Ehnlé, Adrianus Johannes

Geboortegegevens:

·1819 - - - geboren
- 05.02.1819
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1863 - - - overleden
- 04.04.1863
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0035.htm#6460

Signatuur:

·

- Charles Henri Joseph Leickert vanaf 1846
=
  
·

=
  

Professie:

·conservator
·graficus
·schilder
·tekenaar

Technieken:

·lithografie

Onderwerp:

·historische onderwerpen

Typering van het werk:

·genrestukken
·portretten

Studiereizen:

·Italië 1839

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1839 tot na 1842
·Haarlem (Gemeente Haarlem) vanaf omstr. 1845

Bevriend met:

·Berg, S. (Simon) van den
·Koelman, J.P.

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1839 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (loffelijke melding)
·1839 - - Prijs op de Tentoonstelling van Levende Meesters (gratificatie)

Opleiding:

·- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: Adrianus Johannes Ehnlé
·1839 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1839 tot 1843
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Adrianus Johannes Ehnlé

Lid van / ingeschreven bij:

·1845 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1847 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Activiteiten (werkzaamheden):

·Teylers Stichting Haarlem

Objecten:

·Portret van Bartholomeus Johannes van Hove
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © A.J. Ehnlé
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van Bartholomeus Johannes van Hove
  
·Portret van Pieter de Goeje
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © A.J. Ehnlé
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van Pieter de Goeje
  
·Charles Henri Joseph Leickert
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © A.J. Ehnlé
- © Rijksmuseum Amsterdam
- <*1846>
- Charles Henri Joseph Leickert
  
·Portret van Jacob van Lennep


- Portret van Jacob van Lennep
  

Presentaties (overig):

·1839 - - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag -
·1845 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Levende Nederlandsche Meesters te Groningen -
·1846 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken enz. Rotterdam -
·1852 - - Tentoonstelling van kunstwerken te Kampen -
·1897 - - tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters (werkende leden) -
·1941 - - Onze Grafiek 1800 - 1870 -

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839 (-> bladzijde 31)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1914 - - Thieme Becker X - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars (-> bladzijde 40)
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950

Meer informatie...
ARTindex