ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Franken

Bronnen:

·1925 - - Nederlandsche Kunstkring : catalogus tentoonstelling van werken der leden
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·[68430] 1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst : tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen der leden
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1960 - - Keuze : een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars
ARTindex