ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Simon Moulijn

Bronnen:

·Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam van kunstwerken door F. Hart Nibbrig, H.J. Wolter, S.C. Bosch Reitz, S. Moulijn
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> nummer 191-192)


- cover catalogus
  
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1921 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden in het Sted. Museum te Amsterdam : catalogus
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1931 - - Thieme Becker XXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst : tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen der leden
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1941 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1946 - - Holland Schildert
·1946 - - Schilders van den Veluwezoom
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1967 - - Kunst 1900
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1976 - - Schilderslexicon
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1983 - - 301 Lithoos 1802-1981
·1991 - - Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930
ARTindex