ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Sneek

Plaats (verblijf-, woonplaats van):

·Andringa, M. (Matthijs) (*1750)
·Atema, P. (Pieter) (*1930) - Kooten
·Ates, Johannes Frans (*1877) - Sneek
·vermoedelijk Beer, J. (Jac) de (*1940)
·Bekema, Andries Feije
·Beute, Johannes (*1901) - Grootegast
·Blankert, B. (Barend) (*1941) - Kampen
·Boer, A. (Anne) de (*1943) - Grouw FR
·Boersma, Pieter Willem (Pieter) (*1944) - Sneek
·Bos, A. (Anne) van den (*1900) - Hemrik
·Bosma, J. (Jan) (*1908) - Buitenpost
·Brinkhuis, M. (Marjorie)
·Brouwer, Gerbertus Nicolaas (Ger) (*1938) - Sneek
·Brouwer, J. (Jantje) (*1924) - Hoogkarspel
·Brouwer, K. (Klaas) (*1891) - Leeuwarden
·Brugman - de Vries, Jantje Jacoba (Janny) (*1918) - Sneek
·Bruinsma, Aafke (Afke) (*1907) - Midlum Franekeradeel
·Cate, Siebe Johannes ten (*1858) - Sneek
·Cnossen, Gerrit Willem (Gerrit) (*1959) - Sneek
·Cupaerus, W. (Wijbe) (*1791) - Franeker
·Doevendans, Adriana Jacoba (Cobi) (*1946) - Sneek
·Elzer, R. (Ruurd) (*1915) - Sneek
·Feer, Anna (Anneke) van der (*1902) - Sneek
·Fontein, Adriana Sophia (Adriana) (*1888) - Harlingen
·Gonggrijp, T. (Thomas) (*1730) - Sneek
·Gonggrijp, T. (Tjalling) (*1736) - Sneek
·Goor, P. (Paul) van (*1953) - Spakenburg
·Gorter, Hendrik Petrus (Henk) (*1908) - Sneek
·Gorter, H. (Hinke) (*1866) - Sneek
·Groenevelt jr., J. (Jacob) (*1840) - Alkmaar
·Groenhuizen, J. (Jan) (*1833) - Sneek
·Haak, Johannes Andries Martinus (*1831) - Zutphen
·Hakze, D. (Dirk) (*1957) - Sneek
·Halbertsma, Justus Tjalling (Justus) (*1923) - Sneek
·Hansma, D. (Douwe) (*1812) - Dokkum
·Haringa, Bouke Maarten (*1914) - Edam
·Hees, Cornelis Marinus van (*1820) - Utrecht
·Heide, Hermanus (Herman) van der (*1917) - Sneek
·Henstra, Jan Frederik (Jan) (*1900) - Sneek
·Hofstra, J. (Jacob) (*1805) - Sneek
·Hollander, Cornelis (Cees) (*1961) - Wolvega
·Horst, M. (Marian) ter (*1935) - Sneek
·Jaarsma, Egberdina Hester (*1879) - Sneek
·Jaarsma, H. (Heije) (*1870) - Sneek
·Jaarsma, M. (Menno) (*1883) - Sneek
·Jong, F. (Fedde) de (*1915) - Sneek
·Jong, Julius Ignatius (Jules) de (*1902) - Sneek
·Kallen, I. (Ingrid) van der (*1960) - Sneek
·Kamstra, Foeke (Fokke) (*1870) - Sneek
·Kanselaar, H. (Hilda) (*1950) - Sneek
·Klaassen, H. (Hilda) (*1956) - Sneek
·Kooy, A. (Albert) van der
·Kooyker, Aalbertus Hendrik (Albert) (*1947) - Amersfoort
·Lampe, H. (Henk) (*1951) - Sneek
·Makkinga, E. (Rijna) (*1961) - Rijswijk
·Molenaar, Arnoldus Josephus (Nol) (*1904) - Sneek
·Mulder, Pier (*1927) - Oppenhuizen
·Mulder, J.J. (Johan Jan) (*1950) - Nietap DR
·Munster, L.P. van (*1822)
·Osinga, Dirk Douwe (Dick) (*1913) - Leeuwarden
·Prummel, M. (Maaike) (*1949) - Groningen
·Reeder, H. (Han) (*1939) - Drachten
·Reiniers, J. (Jelle) (*1626)
·Renssen, R. (Roelof) (*1879) - Deventer
·Schaap, E. (Edith) (*1955) - Katwijk
·Slauerhoff, Gustaaf Andries (Guus) (*1945) - Sneek
·Slotboom, G.J. (Gerrit Jan) (*1957) - Wageningen
·Spier, Johannes Marinus (*1902) - Den Haag
·Staak, J. (Jurjen) (*1720) - Sneek
·Staak, Y. (Ype) (*1717) - Sneek
·Sybrandi, J. (Jelle) (*1642) - Sneek
·Talman, J. (Jelle) (*1934) - Bergum
·Tinga, B. (Binnert) (*1859)
·Triller, Corry Franciscus Maria (Cor) (*1937) - Oldenzaal
·Tuinen, Jan Albertus (Jan) van (*1944) - Sneek
·Valk, Johannes Gerardus van der (*1881) - Hilversum
·Veenstra, S. (Siem) (*1915) - Oosterlittens
·Velde, H. van de (*1744)
·Veldhuizen, K. (Klaas) (*1893) - Boijl
·Vries, Bartha Femke de (*1900) - Sneek
·Vries, Jacob Sijbout de (*1907) - Sneek
·Vries, J. (Jochum) de (*1628) - Sneek
·Wal, J. (Jouke) van de (*1912)
·Weissenbach, R. (Rein)
·Wielinga, T. (Tjerk) (*1885) - Sneek
·Wierdsma, I. (Ids) (*1878) - Brantgum
·Wiersma, I. (Ids) (*1878) - Brantgum
·Ydema, E. (Egnatius) (*1896) - Oudega/Wymbritseradeel
·Zee, Heije Wybrands van der (*1814) - Bolsward
·Zee, G. (Geertje) van de
·Zee, J. (Jan) van der (*1843) - Sneek
·Zee, Wiebe Auke (Wiebe) van der (*1953) - Kollum
·Zuiderduin, Saskia Constance (Saskia) (*1951) - Haarlem
ARTindex