ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Informatie afkomstig van de bibliotheekwebsite van het Stedelijk Museum Amsterdam

Link:

·http://library.stedelijk.nl/search/advanced

Uitgegeven door:

·Stedelijk Museum Amsterdam

Presentaties (vermeld):

·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - moderne toegepaste religieuze kunst - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1961 - - De Onafhankelijken exposeert werk van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam

Meer informatie...

Publicaties vermeld in de bron:

·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex