ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Rijksakademie van Beeldende Kunsten, documentatie en informatie van de opleiding

d.d.:

·2004

Uitgegeven door:

·Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Onderwijs vermeld (van):

·Goossens, M. (Marnix)
·Miguel Rubio, M. (Monica) de

Presentaties (vermeld):

·2004 - - Het lichaam blootgeven
- Allard Pierson Museum, Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
  

Personen (vermeld in deze bron):

·Diederix, Elspeth
ARTindex