ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Museum der Gemeente Haarlem

Identiek met - naamsvarianten:

·Gemeentemuseum Haarlem
·Stedelijk Museum Haarlem

Vestigingsplaats:

·Haarlem (Gemeente Haarlem)

Gebeurtenis:

·1862 - - - opening
- Haarlem (Gemeente Haarlem)
-- Museum der Gemeente Haarlem.
- <*30.06.1862>
- *De twee groote zalen, waarin hoofdzakelijk het Museum gevestigd was, werden opgetrokken boven de gewelven van de zuilengang rondom het Pand, voorheen de kloosterhof van het Predikheeren- of Dominicanen-convent, gesticht omstreeks 1289.
- -bron:
- * Catalogus Haarlem, 1915
·1883 - - - legaat
-- Museum der Gemeente Haarlem.
- (als) schenker van verzameling
- F.A.C. van der Burch
- <*1883>
- -bron:
- * Catalogus Haarlem, 1915 ( (-> bladzijde 3-4))
·1883 - - - legaat
-- Museum der Gemeente Haarlem.
- (als) schenker van verzameling
- Johan Carel Willem Fabricius
- <*1883>
- -bron:
- * Catalogus Haarlem, 1915 ( (-> bladzijde 4))
·1913 - - - schenking collectie
- collectie schilderijen en tekeningen, door Nederlande Kunstenaars bijeengebracht om de oprichting vau een standbeeld voor Frans Hals mogelijk te maken.
-- Museum der Gemeente Haarlem.
- (als) schenker van verzameling
- J. Krol Kzn
- <*1913>
- -bron:
- *Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem 1924 ( (-> bladzijde 12))
·1913 - - - opening nieuw gebouw
- Haarlem (Gemeente Haarlem)
- locatie: Groot Heiligland 62, 2011ES Haarlem
-- Museum der Gemeente Haarlem.
- <*14.05.1913>
- -bron:
- * Catalogus Haarlem, 1915 ( (-> bladzijde 5))

Overgegaan in:

·Frans Hals Museum Haarlem van voor 1915

Categorie:

·gemeentelijke instelling

Activiteiten (personen op naam):

·» -- J.A. Budding.

Transactie (verwervingen):

·s.d. - - onbekende titel

Organisatie wordt vermeld in:

·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> zie inleiding)
·1962 - - Frans Hals
ARTindex