ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

St.-Lucasgilde Antwerpen

Adres:

·Lokaal des Ouden Voetboogs, Antwerpen omstr. 1663
·Groote Markt in het gebouw des Ouden Voetboogs, Antwerpen omstr. 1663
·oostelijke vleugel van de beurs, Antwerpen van voor 1663

Identiek met - naamsvarianten:

·'t Gildt Antwerpen (B)
·Broederschap St.-Lucas Antwerpen
·Het Gilde Antwerpen
·Het schildersgilde Antwerpen (B)
·Schilderskamer Antwerpen

Gebeurtenis:

·- eerste adres
- Huis De Bock op de hoek van de Kammenstraat en de Ijzeren Waag, de eerste zetel van het Sint-Lucasgilde [Jan Lampo]
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
- locatie: hoek IJzerenwaag, Antwerpen
-- St.-Lucasgilde Antwerpen.


- © Lampo, J.

----
  
·1434 - - - ontstaan
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
-- St.-Lucasgilde Antwerpen.
- <*voor 1434>
- -bron:
- * van Ertborn, 1822 ( (-> 6))
·1480 - - - fusie
-- Rederijkerskamer de Violieren Antwerpen
-- St.-Lucasgilde Antwerpen.
- <*1480>
- -bron:
- * van Ertborn, 1822 ( (-> 8))
·1659 - - - samenwerkingsverband van organisaties
-- Rederijkerskamer de Olijftak Antwerpen
-- St.-Lucasgilde Antwerpen.
- <*1659>
- -bron:
- * van Ertborn, 1822 ( (-> 28))

Omschrijving:

·Gildelidmaatschap was mogelijk indien het lid 1. vrijpoorter was 2. vier jaar bij een vrijmeester gestudeerd had 3. een proefstuk gemaakt had
·Het gilde zorgde zelf voor de opleiding van jong talent
·Het gilde zorgde zelf voor kwaliteitcontrole
·Kunstenaars, glazeniers, beeldhouwers, graveurs, maar ook plateelbakkers, boekdrukkers en kunsthandelaren konden lid worden van het gilde.

Opmerking:

·1470: in 1470 hebben de 'regerders' de contributie van de 'cnapen' laten staan op 3 'brabantse guldens'
·1470: in 1470 hebben de 'regerders' de contributie verhoogd met (of tot?) 2 'gouwen gulden'
·1472: In 1472 hebben de 'regerders' een oude 'brief' teruggekregen van de 'Burghemeestere' (die Jan Verhaghen een jaar eerder afgegeven heeft); blijkbaar een hoop gedoe, maar geen idee waarom die brievn zo belangrijk zijn
·1500: opmerkelijk hoeveel ingeschreven leerlingen (voor 1500) de voornaam "Henneken" dragen (bv 2 van 4 genoemde leerlingen in 1480 in Rombouts/Lerius)
·1556: vlg de Liggeren: in 1556 stonden in totaal 52 meesters ingeschreven, maar die worden niet allemaal genoemd
·1672: de functie van deken was weinig in trek; er stond een boete van 100 gulden (vanaf 1672) op het tussentijds verlaten van het gilde tegen de tijd dat men deken moest worden.
·1675: rond 1675 was de gezamenlijke jaarlijkse opbrengst van de gildeleden ongeveer 2000 gulden

Categorie:

·gilde

Superorganisatie van:

·De Bloeme Antwerpen
·Rederijkerskamer de Violieren Antwerpen
·Kamer van de Klavecimbelmakers vanaf 28.03.1557

Activiteiten (gebeurtenis):

·1480 - -
- de Violieren- ontstaan - 1480
·1663 - -
- Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen- oprichting - 06.07.1663

Activiteiten (personen op naam):

·» -- J. (Jan) Adriaensen; P. (Phelups) Elizaert.
·» -- H. (Hendrick [de oude]) van Balen; P. de Jode.
·» -- G. (Gillis [I]) Congnet; J. (Jacques) van der Wyer.
·» -- W. (Wouter) vander Elstmer; A. (Ambrosius) Smidt.
·» -- A. (Abraham [I]) Janssens; P. de Jode.
·» -- H. (Hans [I]) Liefrinck; M. (Merten) Pieters.
·» -- A. (Ambrosius) Smidt; H. Smidt.

Meer informatie...

Activiteiten (bestuur):

·1454 - - J. (Jan) Snellaert [van Antwerpen].
·1454 - - J. (Jan) Scuermoke.
·1454 - - J. (Jan) Scuermoke.
·1455 - - L. (Lucas) Codden.
·1455 - - J. (Johannes) Bogaert.
·1456 - - C. (Casyn) Wenckart.
·1456 - - J. (Jan) van Wouwe.

Meer informatie...

Initiatiefnemer van prijzen/beurzen:

·Feest van St. Jeronymus

Leden (naamvolgorde):

·?, Baptista
·Abeele, Kerstiaen vanden
·Abroock, Jorys
·Abshoven, Thomas van
·Abts, Wouter
·Achtere, Jan van
·Ackaert, Mauris

Meer informatie...

Organisatie wordt vermeld in:

·1718 - - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen [1718 deel I] (-> bladzijde 245)
·1822 - - Geschiedkundige aenteekeningen aengaende de S.te-Lucas Gilde, en de Rederyk-Kamers van den Olyf-tak, de Violieren en de Goud-bloem, te Antwerpen
·1864 - - Geschiedenis der Academie van Antwerpen
·1865 - - Kermisfeesten van Antwerpen 1864
·1872 - - Les Liggeren et Autres Archives Historiques de la Gilde Anversoises de Saint Luc
·1878 - - Boek gehouden door Jan Moretus II als deken der St. Lucasgilde (1616-1617)
·1883 - - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool
ARTindex