ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Wouters, R. (Rik)

Bronnen:

·Beelden kijken in Den Haag
·1907 - - Le Sillon 1907 (-> 30)
·1909 - - Le Sillon 1909 (-> 35)
  
·1916 - - Tentoonstelling van Belgische kunst : schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus
·1916 - - Catalogus schilderijen Josina Knap, Rik Wouters, G.W. Knap
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus tentoonstelling
·1918 - - L' art belge en exil = Belgische kunst in ballingschap (-> bladzijde 50)
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1931 - - Tentoonstelling van Belgische beeldende kunst van het laatste honderd jaar
·1932 - - Walter Vaes - Rik Wouters : tentoonstelling van een collectie schilderijen, aquarellen en teekeningen
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1944 - - Hedendaagsche Vlaamsche schilderkunst
·1945 - - 7 Belgische schilders
·1946 - - Herdenkingstentoonstelling Rik Wouters 1882 - 1916
·1946 - - Peintres Belges contemporains
·1947 - - Thieme Becker XXXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - Sonsbeek '49


- cover
  
·1951 - - 10 Belgische beeldhouwers
·1953 - - Aquarel Benelux : Hollandse Aquarellistenkring
·1953 - - II Bienal do Museu de Arte Moderna de Sao Paulo
·1957 - - Europa 1907
·1957 - - 4e Biennale
·1958 - - Hedendaagse Belgische Kunst
·1959 - - Middelheim
·1960 - - Vlaamse schilderkunst 1850-1950
·1961 - - Kunst van heden in het Stedelijk
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1962 - - Rik Wouters
·1966 - - Rik Wouters (1882 - 1916)
·1966 - - Sonsbeek '66
·1969 - - Middelheim 69
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Middelheim: 11e Biënnale Middelheim Antwerpen
·1971 - - Van Ensor tot Permeke
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Beelden buiten = Sculptures in the open 1977/78
·1978 - - Selection 1
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1978 - - Selection 2
·1978 - - Beelden kijken
·1979 - - De Ballingen
·1981 - - the Oxford companion to twentieth-century art
·1985 - - Huldetentoonstelling Ensor
·1986 - - Catalogus Moderne Kunst; Tien jaar aanwinsten, 1976 - 1986
·1986 - - Rik Wouters
·1988 - - Rik Wouters
·1992 - - Het Beeld van de Eeuw
·1992 - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller Müller, collectiecatalogus
·1992 - - A century in sculpture
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - Rik Wouters: Kroniek van een leven
·1994 - - Rik Wouters (1882 - 1916)
·1994 - - Rik Wouters in Nederland 1914-1916 : tekeningen en documenten
·1994 - - Rik Wouters (1882-1916)
·1994 - - De gebeeldhouwde kop: De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
·1995 - - Rik Wouters; les peintures/de schilderijen; catalogue raissonné
·1997 - - MALEVICH - CoBrA - KOUNELLIS; Drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - Flemish and Dutch painting : from van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian to contemporary artists
·1998 - - Brabantse fauvisten : Rik Wouters en vrienden
·2002 - - Rik Wouters : bronnen en werken = Rik Wouters : des origines à l'oeuvre
·2005 - - The turn of a century
ARTindex