ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Marten [de Oude] de Vos

Geboortegegevens:

·1531 - - - geboren
- 1531
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
- -bron:
- * Rathgeber, 1844 ( (-> bladzijde 283))
·1532 - - - geboren
- 1532
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
- -bron:
- * van Riemsdijk, 1927

Overlijdensgegevens:

·1603 - - - overleden
- 04.12.1603
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
- *72 jaar oud
- -bron:
- * Kramm, 1857 ( (-> 1798))
·1603 - - - begraven
- 07.12.1603
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
- locatie: St. Lucaskapel O.L.V. Kerk, Antwerpen
- -bron:
- * Kramm, 1857 ( (-> 1798))
- * Les Liggeren, 1872 ( (-> bladzijde 377))

Naamsvarianten:

·Merthen de Vos
·mogelijk Maerten de Vos
·Marten de Vos [de oude] - Antwerpen
·Merten de Vosch (*1558)
·Martinus Vossius - Antwerpen

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0025.htm#5681
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0052.htm#6963

Afbeelding:

·


- © Pazzi, Antonio
- © Rijksmuseum Amsterdam.
- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Pazzi, A. (Antonio)
- http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.405448
  

Signatuur:

·s.d. - -
·


- source:
- Prein II, 1989
  
·s.d. - -
·


- source:
- Prein II, 1989
  
·s.d. - -
·


- source:
- Prein II, 1989
  
·s.d. - -
·


- source:
- Prein II, 1989
  
·s.d. - -
·


- source:
- Prein II, 1989
  
·s.d. - -
·


- source:
- Prein II, 1989
  
·s.d. - -
·


- source:
- Prein II, 1989
  

Meer informatie...

Professie:

·gravuretekenaar
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen:
beïnvloed door: J. (Jacopo) Tintoretto
materiaal: inkt; inkt (kleur); krijt; pen/penseel; zwart krijt
techniek: gewassen tekentechnieken
onderwerp: allegorische voorstellingen; bijbelse taferelen; portret
·grafiek:
info:
- er zijn meer dan 600 kopergravures gemaakt naar de tekeningen van Maarten de Vos
bron: Rathgeber, 1844 ( (-> bladzijde 284))

Verblijf:

·Venezia (Provincia di Venezia)
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) van voor 1585

Contact met:

·Guillaume (Willem) van den Broecke
·H. (Hubrecht) Golz

Had invloed op werk van:

·Barbé, J.B.
·Bie, J. (Jacques) de
·Bruyn, N. de
·Caprioli, A.
·Collaert, A. (Adriaen)
·Dumer, J. (Johannes)
·Fenntzel, G.

Meer informatie...

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- P. (Peter) Vos
- kinderen:
·Vos, M. (Marten [de Oude]) de
(klein)kinderen
·M. (Marten [de jonge]) de Vos
·Vos, Pieter de

- -bron:
- * Rathgeber, 1844 ( (-> bladzijde 283))

Gebeurtenis:

·1561 - - - huwelijk
- J. (Johanna) le Boucq en M. (Marten [de Oude]) de Vos
- <*omstr. 1561>
- kinderen:
·Vos, M. (Marten [de jonge]) de

- *uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren
- *Marten was de jongste van de kinderen uit dit huwelijk
- -bron:
- * Kramm, 1857 ( (-> 1798))

Neef/Nicht van:

·G. (Guillaume) de Vos

Opleiding:

· atelieropleiding
- docent: F. (Frans [de oude]) Floris
- leerling: M. (Marten [de Oude]) de Vos
- bron:
- van Riemsdijk, 1927
· vermoedelijk atelieropleiding
- docent: J. (Jacopo) Tintoretto
- leerling: M. (Marten [de Oude]) de Vos
· vermoedelijk opleiding bij kunstenaar
- docent: P. (Peter) Vos
- leerling: M. (Marten [de Oude]) de Vos

Gaf les aan:

·Alten, H. (Hans) van.- schilderen- <*1594-1595>
·Boly, M. (Merten).- <*voor 1577>
·Clerck, H. (Hendrik) de.
·Cnotaert, Jan Adriansen.- <*omstr. 1584>
·Coebergher, W. (Wenzel).- <*1573>- <*1573>
·Snyers, H. (Hans).- <*voor 1575>
·Vlierden, B. (Balten).- <*omstr. 1564>

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1558 - - St.-Lucasgilde Antwerpen
·1571 - - St.-Lucasgilde Antwerpen
·1588 - - Guldt van de schilderscamer Violierbloem Antwerpen

Activiteiten (algemeen/overig):

·verkoop van een partij boeken
·P. (Philippus) Galle
·M. (Marcus) Gheeraerts sr
·W. (Willem) Paludanus
·M. (Marten [de Oude]) de Vos
- (als)
·getuigen

-- ten verzoeke van en ten huize van Hubrecht Golz (boekdrukker)
·1585 - - betaling van de "jaercosten ofte keersgelde"
·M. (Marten [de Oude]) de Vos
- (als)
·betaler

- Gulde van de Violieren
- <*september 1585>
- Bron:

- Rekening van den deken Philips Galle, van 26 september 1585 tot 30 september 1586 [opgenomen in de Liggeren vanaf blz 300].
·1594 - - samenwerkingsverband
- Antwerpen (B)
·O. (Otmaer [sr]) van Ommen
·M. (Marten [de Oude]) de Vos

- <*voor 1594>
-- maken en beschilderen van een paneel (voorstellende de marteldood van Jacobus) voor het altaar van de St. Ivokapel [Liggerre van St. Jacobskerk 1593-1594]
- Bron:

- Les Liggeren et Autres Archives Historiques de la Gilde Anversoises de Saint Luc (bladzijde 377).

Activiteiten (als bestuurder):

·1571 - - St.-Lucasgilde Antwerpen
·1572 - - St.-Lucasgilde Antwerpen

Objecten:

·1576 - - le triomphe de David
·1582 - - Esdras and the Angel on Mount Sion
·1582 - - La Cene
·1587 - - Holofernes before King Nebuchadnezzar
·1587 - - Holofernes before King Nabuchodonosor of Assyrians
·1593 - - L'ete
·1594 - - De vierschaar van de Brabantse Munt in Antwerpen


- © VZW Museum Nicolaas Rockox.
- © Vos, M. (Marten [de Oude]) de
  

Meer informatie...

Presentaties (overig):

·2004 - - Vlaamse pracht uit de 16e en 17e eeuw -
·2008 - - Black is Beautiful. Rubens tot Dumas -

Bronnen:

·1586 - - Rekening van den deken Philips Galle, van 26 september 1585 tot 30 september 1586 [opgenomen in de Liggeren vanaf blz 300]
·1604 - - Het Schilder-boeck (-> bladzijde 264v)


- titelpagina
  
·1610 - - Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1860 - - Die Monogrammisten [II, 1860, CF-GI]
·1872 - - Les Liggeren et Autres Archives Historiques de la Gilde Anversoises de Saint Luc (-> bladzijde 337)
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam

Meer informatie...
ARTindex