ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Coenraad Brouwer

Geboortegegevens:

·1877 - - - geboren
- 19.10.1877
- Leiden (Gemeente Leiden)

Overlijdensgegevens:

·1933 - - - overleden
- 23.05.1933
- Leiderdorp (Gemeente Leiderdorp)

Professie:

·beeldhouwer
·graficus
·keramist
·kunstnijveraar
·pottenbakker
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·tuinplastieken
·grafiek:
techniek: houtgravure
·ex-libris
·vazen
·gevelversieringen
·bouwkeramiek

Verblijf:

·Arnhem (Gemeente Arnhem)
·Leiden (Gemeente Leiden)
·Gouda (Gemeente Gouda) 1898-1900
·Leiderdorp (Gemeente Leiderdorp) omstr. 1900
·Zoeterwoude (Gemeente Zoeterwoude) 1901-1933
·Leiderdorp (Gemeente Leiderdorp) van voor 1902 tot na 1916

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (zilveren medaille)
·1906 - - Prijs Triennale Milaan (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (bronzen medaille)

Opleiding:

· atelieropleiding
- docent: F.W. Ouwerkerk
- leerling: Willem Coenraad (Willem) Brouwer
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Tekenschool W.J. Lampe Leiden
- leerling: Willem Coenraad (Willem) Brouwer
- docent: W.J. Lampe
·2001 - - kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Tekenschool Leiden
- leerling: Willem Coenraad (Willem) Brouwer
- MO Tekenen
- bron:
- Van decor naar design 2001

Gaf les aan:

·Brouwer, Coenraad Willem.

Lid van / ingeschreven bij:

·Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Activiteiten (algemeen/overig):

·1901 - -
·Willem Coenraad (Willem) Brouwer
- (als)
·eigenaar
·oprichters

- Werkplaats Vredelust Leiderdorp
- <*1901>
·1905 - -
·Willem Coenraad (Willem) Brouwer
- (als)
·eigenaar

- Fabriek van Brouwer's Aardewerk
- <*1905>
·1918 - - deelname aan een solo- en/of groepsexpositie
·W. (Willem) van den Berg
·Willem Coenraad (Willem) Brouwer
·Pol Dom
·J. (Jaap) Gidding
·Theodorus Franciscus (Theo) Goedvrind
·Robert (Bob) Hanf
·H. (Harm) Kamerlingh Onnes
·C. (Chris) Lanooy
·C. (Chris) Lebeau
·Dirk Berend Nanninga
·Wijtze Gerrit Carel (Wim) Schuhmacher
·C. (Charley) Toorop
- (als)
·exposanten

- Kunstzalen In die Coornschuere
- <*oktober 1918> <->
- <*december 1920>
-- betreft meerdere tentoonstellingen over deze periode; wie wanneer heeft geëxposeerd is onbekend

Activiteiten (werkzaamheden):

·Aardewerkfabriek Wed. N.S.A. Brantjes & Co Purmerend
·Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1898 - - NV Koninklijke Hollandsche Pijpen- en Aardewerkfabriek Goedewagen Gouda

Objecten:

·1900 - - Goeie Mie Kwaie Mie


- © Brouwer, W.C. (Willem)
  
·1904 - - Uilekan


- © Brouwer, W.C. (Willem)
  
·s.d. - - vaas

Presentaties (solo):

·1980 - - W.C. Brouwer, aarden vaatwerk, tuinaardewerk, bouwaardewerk --
Museum Het Princessehof Leeuwarden

Presentaties (overig):

·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -
·1916 - - Tentoonstelling van teekeningen, schilderijen, schetsen en aardewerk -
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid -
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1925 - - Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes -

Meer informatie...

Bronnen:

·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Nederlandsche kunstnijverheid


- cover
  
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1911 - - Thieme Becker V - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid

Meer informatie...
ARTindex