ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Brouwer, Willem Coenraad (Willem)

Geboortegegevens:

·1877 - - - geboren
- 19.10.1877
- Leiden (Gemeente Leiden)

Overlijdensgegevens:

·1933 - - - overleden
- 23.05.1933
- Leiderdorp (Gemeente Leiderdorp)

Professie:

·beeldhouwer
·graficus
·keramist
·kunstnijveraar
·pottenbakker
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: houtgravure
·ex-libris
·vazen
·gevelversieringen
·bouwkeramiek
·tuinplastieken

Verblijf:

·Arnhem (Gemeente Arnhem)
·Leiden (Gemeente Leiden)
·Gouda (Gemeente Gouda) 1898-1900
·Leiderdorp (Gemeente Leiderdorp) omstr. 1900
·Zoeterwoude (Gemeente Zoeterwoude) 1901-1933
·Leiderdorp (Gemeente Leiderdorp) van voor 1902 tot omstr. 1913

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (zilveren medaille)
·1906 - - Prijs Triennale Milaan (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (bronzen medaille)

Opleiding:

·- opleiding: Tekenschool W.J. Lampe Leiden
- leerling: Willem Coenraad (Willem) Brouwer
·docent: W.J. Lampe
·- docent: F.W. Ouwerkerk
- leerling: Willem Coenraad (Willem) Brouwer
·2001 - -
- opleiding: Tekenschool Leiden
- leerling: Willem Coenraad (Willem) Brouwer
- MO Tekenen
- bron over opleiding:
- Van decor naar design 2001

Gaf les aan:

·Brouwer, Coenraad Willem.

Lid van / ingeschreven bij:

·Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Activiteiten (algemeen/overig):

·1901 - - <*1901>
·1905 - - <*1905>
·1918 - - <*oktober 1918>deelname aan een solo- en/of groepsexpositie

Activiteiten (werkzaamheden):

·Aardewerkfabriek Wed. N.S.A. Brantjes & Co Purmerend
·Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1898 - - NV Koninklijke Hollandsche Pijpen- en Aardewerkfabriek Goedewagen Gouda

Objecten:

·vaas
· Gemeentemuseum Arnhem [1]
·Goeie Mie Kwaie Mie


- Goeie Mie Kwaie Mie
  
·Uilekan
· Spijker - Verwijmeren, Collectie Willem en Toos- Uilekan
  

Presentaties (solo):

·1980 - - W.C. Brouwer, aarden vaatwerk, tuinaardewerk, bouwaardewerk --
Museum Het Princessehof Leeuwarden

Presentaties (overig):

·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid -
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1925 - - Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes -
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar -

Meer informatie...

Bronnen:

·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Nederlandsche kunstnijverheid


- cover
  
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1911 - - Thieme Becker V - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid

Meer informatie...
ARTindex