ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Nicolaas Bastert

Presentaties (solo):

·1907 - - N. Bastert --
Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1924 - - Nicolaas Bastert --
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1934 - - Nicolaas Bastert --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
  

Presentaties (overig):

·1887 - - 12e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1887 - - Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer -
·1888 - - Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen etc -
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub -
·1888 - - 13e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1889 - - 14e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1891 - - 16e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1891 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub -
·1892 - - 17e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1893 - - Verloting -
·1893 - - World's Columbian Exposition Chicago -
·1893 - - 18e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1894 - - 19e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1895 - - 20e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling -
·1896 - - 21e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1897 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem -
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala V -
·1897 - - 22e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1898 - - 23e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1898 - - tentoonstelling -
·1899 - - 24e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1900 - - 25e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1901 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem -
·1901 - - 26e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1902 - - 27e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1903 - - 28e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1904 - - 29e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1905 - - 30e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1906 - - 31e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1907 - - groep -
·1907 - - N. Bastert -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1908 - - 33e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1909 - - 34e Tentoonstellimg van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1909 - - Moderne Hollandsche en Fransche schilderijen -
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese -
·1911 - - 36e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1912 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters Nijmegen -
·1912 - - voorjaarstentoonstelling - teekeningen -
·1912 - - tentoonstelling van moderne meesters -
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst -
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen van P.J.C. Gabriël en Nicolaas Bastert -
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1915 - - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section -
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1918 - - Nederlandsche Kunstkring: groepententoonstelling van werk der leden -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1920 - - Biennale XII (paviljoen) Venezia -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging -
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1921 - - Nederlandsche Kunstkring -
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1923 - - Nederlandsche Kunstkring -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging -
·1924 - - Nicolaas Bastert -
·1924 - - Nederlandsche Kunstkring -
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging -
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging -
·1924 - - Portretten van kunstenaars -
·1924 - - Sint Lucas (2) -
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds -
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring, tentoonstelling van werken der leden -
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring, tentoonstelling van werken der leden -
·1925 - - Sint Lucas (1) -
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd -
·1926 - - Exposition Hollandaise: tableaux, aquarelles, dessins -
·1926 - - Sint Lucas (1) -
·1926 - - Sint Lucas (2) -
·1927 - - schilderijen en beeldhouwwerken -
·1927 - - voorjaarstentoonstelling Arti et Amicitiae -
·1927 - - Sint Lucas (1) -
·1928 - - Sint Lucas (2) -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden -
·1930 - - Biennale XVII (paviljoen) Venezia -
·1930 - - Sint Lucas (1) -
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1932 - - Sint Lucas (2) -
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars -
·1932 - - Sint Lucas (3) -
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1933 - - Sint Lucas (2) -
·1934 - - Nicolaas Bastert -
·1934 - - Sint Lucas -
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst -
·1934 - - Nederlandsche Kunstkring -
·1935 - - Sint Lucas (1) -
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2): tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1936 - - Sint Lucas (1) -
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 -
·1936 - - Sint Lucas (2) -
·1937 - - Sint Lucas (1) -
·1937 - - Sint Lucas (2) -
·1938 - - Sint Lucas (1) -
·1938 - - Sint Lucas (2) -
·1939 - - Sint Lucas (1) -
·1939 - - Nicolaas Bastert 1854 - 1939, keuze tentoonstelling nagelaten werken -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst -
·1952 - - Nederlandse Impressionisten: Haagse- en Amsterdamse School -
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel -
·1996 - - de kunstcollectie -
ARTindex