ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Reinier Willem Petrus [jr] de Vries

Geboortegegevens:

·1874 - - - geboren
- 03.03.1874
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Naamsvarianten:

·Reinier Willem Petrus de Vries jr

Signatuur:

·1889 - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio] (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.750235)
-
- annotatie, recto, handgeschreven: æTeekenschool F M/ 3 Klasse 1e Afd:Æ [red. FM i.e. Felix Meritis]
  
·1896 - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio] (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.737023)
  
·1897 - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio] (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.738847)
  
·1899 - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio] (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.742105)
  
·1905 - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio] (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.634301)
  
·1920 - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio] (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.735026)
  
·s.d. - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio] (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.743945)
  

Professie:

·graficus
·ontwerper
·publicist
·schilder
·uitgever

Typering van het werk:

·boekbandontwerp
·grafiek:
techniek: houtsnede

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Hilversum (Gemeente Hilversum) van voor 1912 tot na 1937

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- NN en Reinier Willem Petrus de Vries
- kinderen:
·Vries, A.G.C. de
·Vries, C.H.G. de
·Vries, Reinier Willem Petrus [jr] de

- -bron:
- *web wikipedia nl.wikipedia.org ( (-> raadpleegdatum 01-2019))

Opleiding:

· opleiding bij kunstenaar
- docent: M. (Maurits) van der Valk
- leerling: Reinier Willem Petrus [jr] de Vries
· opleiding bij kunstenaar
- docent: Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
- leerling: Reinier Willem Petrus [jr] de Vries
·1889 - - kunstopleiding (onderwijs)
- voor 1889
- opleiding: Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam
- leerling: Reinier Willem Petrus [jr] de Vries
·1892 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1892
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- docent: J.D. Huibers
- bron:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
·1894 - - overgang naar volgend leerjaar
- 1894
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Reinier Willem Petrus [jr] de Vries
- opmerkingen:
- 1894: de lessen van de cursus 1894-1895 vangen aan den 4en september
- toegelaten tot de 3e klasse zijn 10 van de 19 kandidaten
- betreft toelating tot de 3e klasse Afdeling A
- bron:
- Het nieuws van den dag (kleine courant) dd 12-07-1894 dag 1894
·1912 - - geslaagd voor het examen
- 1912 tot 1912
- leerling: Reinier Willem Petrus [jr] de Vries
- vakgebied: handtekenen, lijntekenen
- akte Ma, akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het hand- en lijntekenen
- plaats: Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
- bron:
- Nederlandsche Staatscourant - 12-09-1912 1912

Gaf les aan:

·Oud, J. (Johannes).

Bijdrage aan:

·Laarder Courant de Bel
·1916 - - tentoonstelling van werken door wijlen Aug. Legras
·1924 - - W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1924
·1930 - - Gids voor congres en tentoonstelling 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs Amsterdam
·1943 - - Nederlandsche Grafische Kunstenaars
·1944 - - M.A.J. Bauer
·1944 - - Marius Bauer

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1925 - - Vereeniging van Beeldende kunstenaars Laren-Blaricum

Activiteiten (algemeen/overig):

·1922 - - lidmaatschap van examencommisie
- (als)

- leden
- examencommissie LO Handteekenen
- <*mei 1922>
- Bron:

- Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad 1922-05-23 [avond] 1922 ( (-> examen teekenen)).

Activiteiten (werkzaamheden):

·L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.
·Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1896 - - Stads Teekenschool Edam
·1905 - - Elsevier Amsterdam
·1922 - - HBS Hilversum

Objecten:

·1898 - - boekbandontwerp Stille Dalen


- © Vries, R.W.P. de
  

Presentaties (overig):

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid -
·1943 - - Vereniging v. B.K. Laren Blaricum -
·1967 - - Kunst 1900 -

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1912 - - Nederlandsche Staatscourant - 12-09-1912
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1962 - - Vollmer VI, Allgemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1967 - - Kunst 1900
ARTindex