ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pieter van der Hem

Bronnen:

·Informatie via leerlingen
·1905 - - Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 15-09-1905 no. 216
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1911 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1912 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus van schilder- en beeldhouwwerken
·1915 - - Catalogus der internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Thieme Becker XVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1933 - - De kunst in nood zesde deel
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Stichting kunst en bedrijf
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1976 - - Schilderslexicon
·1979 - - Volendammer Schilderboek
·1987 - - Schip & Affiche
·1988 - - Christie's Amsterdam: Fine Modern and Contemporary Art; including a collection of Industrial Design
·1990 - - Nederlandse affiches vóór 1940
·1993 - - Beeldend Nederland
·1995 - - Katwijk in de schilderkunst
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana : Opere su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam
·2002 - - Christie's Twentieth Century Art, including Belgian art
·2006 - - De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser: Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a.
ARTindex